Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich za szkody łowieckie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich za szkody łowieckie wyrządzane przez zwierzynę w płodach i uprawach rolnych na sezon 2016/2017 zostało uruchomione. WiĘCEJ INFORMACJI

XIII Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji Hubertus Expo 2016 w Warszawie. W dniu 19 marca 2016 r. Zarząd Okręgowy organizuje wyjazd na Targi ....Zapisy przyjmowane są do dnia 14 marca 2016 r.
WIĘCEJ INFORMACJI

KURS DLA KANDYDATÓW NA SELEKCJONERÓW SAMCÓW ZWIERZYNY PŁOWEJ
W dniach od 02 marca do 04 marca 2016 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego odbędzie się kurs dla kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej. WIĘCEJ INFORMACJI 

STANOWISKO
MINISTERSTWA ŚRODOWISKA
W SPRAWIE SKUTKÓW WYROKU TK Z DNIA 10 LIPCA 2014 R. (P19/13) W ZAKRESIE ISTNIENIA OBWODÓW ŁOWIECKICH PO UTRACIE MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ PRZEPISÓW UZNANYCH ZA NIEKONSTYTUCYJNE (PO 21 STYCZNIA 2016 R.)
WIĘCEJ INFORMACJI

MYŚLIWI DZIECIOM
- O ZWIERZĘTACH, KULTURZE I TRADYCJI ŁOWIECKIEJ
Członkowie Lubelskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, a jednocześnie Koła Łowieckiego 33 LIS w Lubartowie spotkali się z dziećmi Szkoły Podstawowej w Katarzynie Gmina Michów. WIĘCEJ INFORMACJI

TERMINARZ
PRÓB I KONKURSÓW
PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH
NA ROK 2016

WIĘCEJ INFORMACJI
TERMINARZ
ZAWODÓW STRZELECKICH
NA STRZELNICY OKRĘGOWEJ PZŁ
W PUŁAWACHW ROKU 2016

WIĘCEJ INFORMACJI

TELEWIZJA O WSIEDLANIU ZAJĘCY
NA LUBELSZCZYŹNIE
"Pod Żyrzynem na wolność pobiegło 40 zajęcy; w całym regionie - 200. Na razie muszą tylko znaleźć pożywienie i unikać nieżyczliwych im drapieżników.
WIĘCEJ INFORMACJI

Uchwała nr 14/2015
NRŁ z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.
WIĘCEJ INFORMACJI
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
WIĘCEJ INFORMACJI
SKŁADKA CZŁONKOWSKA
– ROK 2016

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie informuje, że  wysokości składki członkowskiej na rok 2016, której wielkość uchwalona została przez Naczelną Radę Łowiecką, uchwałą nr 52/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku, wynosi...
WIĘCEJ INFORMACJI
XIX OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW
W dniu 25 lipca 2015 roku, odbył się XIX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Okręgu Lubelskim. W zjeździe uczestniczyły 129 delegatów kół macierzystych, członków niestowarzyszonych oraz kół dzierżawiących obwody łowieckie na terenie okręgu. WIĘCEJ INFORMACJI

DAR SERCA MYŚLIWYCH
W odpowiedzi na liczne apele  Służby Zdrowia  Klub  Krwiodawców Polskiego Czerwonego Krzyża przy ZO PZŁ w Lublinie  w dniu  4 sierpnia 2015 roku, zorganizował otwartą akcję  honorowego  oddawania krwi i szpiku kostnego połączoną z promowaniem honorowego krwiodawstwa.  WIĘCEJ INFORMACJI
NOWE OKRESY POLOWAŃ
NA DZIKI LOCHY

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie, informuje że ukazało się nowe Rozporządzenie MŚ zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku i zmienia okresy polowań na dziki (lochy)...
WIĘCEJ INFORMACJI

Informujemy, iż w zarządzie okręgowym jest jeszcze do nabycia album, wydany z okazji 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, zatytułowany: ŁOWIECTWO – MYŚLIWY – TRADYCJA . Dodatkowo posiadamy w sprzedaży znaczki okolicznościowe z okazji - Okręgowych Obchodów Jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego
WIĘCEJ INFORMACJI

baner

zg

zg

WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH POPRZEZ MENU WITRYNY
stat4u