SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie informuje, że  wysokości składki członkowskiej na rok 2015, której wielkość uchwalona została przez Naczelną Radę Łowiecką, uchwałą nr 52/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku, wynosi ... WIĘCEJ INFORMACJ

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
MYŚLIWYCH Z "LISA"

Aktywność myśliwych z Koła Łowieckiego nr 33 „Lis” w Lubartowie widoczna jest niemal na każdym kroku działalności naszego okręgu. Ostatnim przedsięwzięciem były spotkania edukacyjne organizowane dla dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Kamionka.
WIĘCEJ INFORMACJI
NOWE OKRESY POLOWAŃ NA DZIKI LOCHY
Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie, informuje że ukazało się nowe Rozporządzenie MŚ zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku i zmienia okresy polowań na dziki (lochy)...
WIĘCEJ INFORMACJI
Doubezpieczenie myśliwych
- w zakresie OC i NNW. W 2015 roku myśliwi mają możliwość  zwiększenia dotychczasowej sumy ubezpieczenia ...
WIĘCEJ INFORMACJI
Materiały edukacyjne dla gimnazjalistów i kolorowanki dla przedszkolaków
Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie posiada w sprzedaży zeszyty edukacyjne które są doskonałym dodatkiem do prowadzonych działań z zakresu edukacji dzieci i młodzieży szkolnej.
WIĘCEJ INFORMACJI
21 EDYCJA Akcji
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Już w pierwszym dniu zbiórki darów w ramach akcji, przez Stacjonarny Sztab Akcji przy zarządzie okręgowym, zebranych zostało 3800 kg darów...
WIĘCEJ INFORMACJI
OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU I WYCENA MEDALOWA POROŻY ROGACZY
Z SEZONU 2014/15

W dniach 23 i 27 X oraz 4 XI roku obyła się ocena prawidłowości odstrzału rogaczy w sezonie łowieckim 2014/15. W wyniku wyceny medalowej 10 z nich uzyskało zakres punktowy premiujący medalem złotym, 26 uzyskało do medalu srebrnego, a 54 medalu brązowego.
WIĘCEJ INFORMACJI
ZASIEDLANIE ZAJĘCY - 2014
W dniu 5 listopada 2014 roku do dwóch obwodów łowieckich, dzierżawionych przez Koło Łowieckie nr 75 „Darz Bór” we Franciszkowie, oraz Koło Łowieckie nr 84 „Przepiórka” w Lublinie trafiło 100 zajęcy z przeznaczeniem do zasiedleń.
WIĘCEJ INFORMACJI
HUBERTUS u DRWALA
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie oraz Stajnia Wiesława Drwala, zorganizował kolejną edycję imprezy o nazwie „Hubertus u Drwala”.
WIĘCEJ INFORMACJI
MIĘDZYNARODOWY KONKURS PRACY WYŻŁÓW W KLASIE WIELOSTRONNEJ
11-12 października 2014 roku

Na terenie obwodów łowieckich nr 136 i 137 dzierżawionych przez Koło Łowieckie nr 155 „Sokół” w Stawach, odbyła się rywalizacja wyżłów w ramach Międzynarodowego Konkursu Pracy w Klasie Wielostronnej.
WIĘCEJ INFORMACJI
OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU SAMCÓW SAREN - SEZON 2014/2015
Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie informuje, iż ocena prawidłowości odstrzału samców saren pozyskanych w obwodach łowieckich podległych administracyjnie naszemu zarządowi, odbędzie się w dniach 23 i 27 października 2014 roku oraz 4 listopada 2014 roku, w siedzibie tutejszego zarządu.
WIĘCEJ INFORMACJI
BIAŁA NIEDZIELA
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, wspólnie z Kołem Łowieckim nr 25 „Uroczysko” w Lublinie i Kołem Łowieckim 34 „Orzeł” w Niedrzwicy Dużej oraz Klubem Honorowych Dawców Krwi przy ZO PZŁ w Lublinie zorganizował akcję niesienia pomocy medycznej mieszkańcom wsi pod nazwą „Biała Niedziela”
WIĘCEJ INFORMACJI
PUCHAR JESIENI
W dniu 28 września 2014 roku, już po raz kolejny na naszej strzelnicy w Puławach, na zakończenie sezonu strzeleckiego odbywają się krajowe zawody strzelectwa myśliwskiego o nazwie „Puchar jesieni”.
WIĘCEJ INFORMACJI
MEMORIAŁ PŁK. JANUSZ KUJAWSKIEGO
W niedzielę 21 września 2014 roku, na puławskiej strzelnicy ZO PZŁ w Lublinie, odbyły się zawody strzeleckie pod nazwą „Memoriał J. Kujawskiego”. W bieżącym roku memoriał miał szczególny oddźwięk, gdyż połączony był z jubileuszem 20-lecia funkcjonowania strzelnicy w Puławach.
WIĘCEJ INFORMACJI 

ZASILANIE BAŻANTAMI
ŁOWISK NASZEGO OKRĘGU
Rokrocznie na początku września w ramach programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej , ze środków zarządu okręgowego zakupywane są bażanty, które nieodpłatnie przekazywane są kołom łowieckim celem zasiedlleń. WIĘCEJ INFORMACJI 

SŁOWACKI HUBERTUS – ROCZNIK 24
Kult św. Huberta jako patrona myśliwych, w wielu krajach europejskich, związany jest głównie z uroczystościami w dniu poświęcenia jego relikwii i przypada na dzień 3 listopada. Jednak uroczyste ogólnokrajowe obchody święta patrona myśliwych w poszczególnych krajach organizowane są w przeróżnych terminach. U naszych południowych sąsiadów ... WIĘCEJ INFORMACJI

XII ZAWODY RODZINNE
Już po raz dwunasty z rzędu na naszej strzelnicy w Puławach odbyła się rywalizacja strzelecka, drużyn rodzinnych.
WIĘCEJ INFORMACJI
KURS DLA NOWOWSTĘPUJĄCYCH
ZO w Lublinie PZŁ informuje że kurs dla nowowstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego rozpoczyna się w dniu 1 września 2014 roku.
WIĘCEJ INFORMACJI
ZASIEDLANIE KUROPATW - 2014
W dniu 15 lipca 2014 roku do dwóch obwodów łowieckich naszego okręgu, dzierżawionych przez Koło Łowieckie nr 75 „Darz Bór” we Franciszkowie, trafiło 200 kuropatw z przeznaczeniem do zasiedleń.
WIĘCEJ INFORMACJI
PUCHAR PREZESA ORŁ
i ŁOWCZEGO OKRĘGOWEGO - 2014

13 lipca 2014 roku na naszej strzelnicy w Puławach odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej i Łowczego Okręgowego. W rywalizacji o puchar prezesa oprócz prezesów naszych kół, uczestniczyli również działacze władz szczebla okręgowego, zaś w rywalizacji o puchar łowczego okręgowego wyłącznie łowczowie kół.
WIĘCEJ INFORMACJI
II LUBELSKIE DNI KULTURY ŁOWIECKIEJ
W dniu 6 lipca 2014 roku, w miejscu nietuzinkowym, a zarazem nieprzypadkowym, tj. w Muzeum Wsi Lubelskiej, myśliwi okręgu lubelskiego, już po raz drugi z rzędu świętowali niezwykłe wydarzenie o charakterze kulturalno promocyjno kulinarnym.
WIĘCEJ INFORMACJI
ZAWODY WOJEWÓDZKIE
W STRZELECTWIE MYŚLIWSKIM 2014
Dzień 5 lipca 2014 roku, niewątpliwie nazwać można szczególnie szczęśliwym dla naszych strzelców.
WIĘCEJ INFORMACJI

KURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH - 2014
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie informuje, że w miesiącu wrześniu bieżącego roku planowany jest kurs sygnalistów myśliwskich.
WIĘCEJ INFORMACJI

PUCHAR PREZESA PKKŁ „Hubertus”
Już po raz dwudziesty z rzędu na naszej strzelnicy w Puławach, w dniu 8 czerwca 2014 roku, odbyły się zawody strzeleckie o przechodni puchar Prezesa Klubu Kół Łowieckich „Hubertus” w Puławach...
WIĘCEJ INFORMACJI
ZAWODY OKRĘGOWE KÓŁ ŁOWIECKICH - 2014
18 maja 2014 roku, na puławskiej strzelnicy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, po kilkudniowych ulewnych deszczach, przy pięknej słonecznej pogodzie, odbyły się Zawody Okręgowe Kół Łowieckich.
WIĘCEJ INFORMACJI
REGIONALNE PRÓBY I KONKURSY PRACY PSÓW DZIKARZY oraz PSÓW NOROWCÓW
odbyły się 10-11 maja 2014, w Ośrodeku Hodowli Zwierzyny w Wierzchowiskach, RELACJA !
WIĘCEJ INFORMACJI
„PUCHAR WIOSNY”
W dniu 6.04. 2014 roku, przy zimnej i deszczowej pogodzie na naszej strzelnicy w Puławach rozegrane zostały pierwsze tegoroczne zawody, inaugurujące nowy sezon strzelecki o nazwie „Puchar Wiosny”.
WIĘCEJ INFORMACJI
WYCENA ORĘŻY DZIKA
I CZASZEK DRAPIEŻNIKÓW
POZYSKANYCH W 2014 ROKU

WIĘCEJ INFORMACJI
baner DIANĄ BYĆ !
Pod takim właśnie mottem w dniu 14 marca 2014 roku, w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, obyło się pierwsze spotkanie polujących kobiet - Klubu Dian Polskiego Związku Łowieckiego.
WIĘCEJ INFORMACJI
baner
OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU JELENI BYKÓW. SEZON 2013/2014
Rokrocznie po zakończeniu polowań na dany gatunek samców zwierzyny płowej, odbywa się ocena zgodności pozyskanych trofeów ...
WIĘCEJ INFORMACJI
SPOTKANIE SENIORÓW
rokrocznie pod koniec stycznia organizowane jest świąteczno - noworoczne spotkanie działaczy seniorów
WIĘCEJ INFORMACJI
baner
baner TERMINARZ ZAWODÓW STRZELECKICH NA STRZELNICY w PUŁAWACH w 2014 roku. oraz innych ważniejszych strzeleckich zawodów krajowych
WIĘCEJ INFORMACJI

Informujemy, iż w zarządzie okręgowym jest jeszcze do nabycia album, wydany z okazji 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, zatytułowany: ŁOWIECTWO – MYŚLIWY – TRADYCJA . Dodatkowo posiadamy w sprzedaży znaczki okolicznościowe z okazji - Okręgowych Obchodów Jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego WIĘCEJ INFORMACJI

baner
krupka PAMIĘCI PROFESORA ...
Wszyscy, którzy znali prof. Jerzego Krupkę, zgodzą się ze stwierdzeniem, że była to nietuzinkowa postać polskiego łowiectwa. Jednak nie wszyscy pamiętają, że profesor odszedł on nas już 10 lat temu.
CZYTAJ WIĘCEJ ...
OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU
SAMCÓW SAREN SEZON 2013/2014

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie, w związku z zakończeniem sezonu łowieckiego 2013/2014 na sarny rogacze, przeprowadził ocenę prawidłowości odstrzału samców saren (rogaczy)
WIĘCEJ INFORMACJI
WYCENA ORĘŻY DZIKA I CZASZEK DRAPIEŻNIKÓW POZYSKANYCH W 2013 ROKU
WIĘCEJ INFORMACJI
OCENA i WYCENA WIEŃCÓW JELENI
ZA SEZON 2012/2013

WIĘCEJ INFORMACJI

WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH POPRZEZ MENU WITRYNY
stat4u