KOMUNIKAT O EGZAMINACH

  • Egzamin poprawkowy pisemny na uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie odbędzie się w dniu 23 maja 2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie.
  • Egzamin ustny, w tym poprawkowy na uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie oraz uzupełniający na z zakresu zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską o lufach gwintowanych odbędzie się w dniu 23 maja 2016 r. o godzinie 14:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie.
  • Sprawdzian strzelecki, w tym poprawkowy na uprawnienia podstawowe oraz uzupełniający na z zakresu zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską o lufach gwintowanych odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. o godzinie 10:00 w Puławach na Strzelnicy Myśliwskiej

BIAŁA NIEDZIELA
Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK przy ZO PZŁ w Lublinie zapraszają na BIAŁA NIEDZIELĘ, do szkoły podstawowej w Sosnówce.
WIĘCEJ INFORMACJI

ZASADY SEKELCJI
POPULACYJNEJ i OSOBNICZEJ

ZO PZŁ w Lublinie informuje, że uchwała nr 14/2015 NRŁ w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału, wejdzie w życie z dniem wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych...
WIĘCEJ INFORMACJI
O bioróżnorodności dla przyszłości czyli jak uczyć, ze sarna nie jest żoną jelenia
Warsztaty dla nauczycieli oraz myśliwych współpracujących ze szkołami
WIĘCEJ INFORMACJI
IV DNI KULTURY ŁOWIECKIEJ
18 września 2016r. na terenie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Zapraszamy.
WIĘCEJ INFORMACJI
MSZA ŚWIĘTA
W INTENCJI MYŚLIWYCH

22 października 2016 r. o godzinie 11:00 w Lubelskiej Archikatedrze. Zapraszamy.
WIĘCEJ INFORMACJI
SZKOLENIE "WETERYNARYJNE"
4-5 czerwca ZO PZŁ w Lublinie organizuje dla myśliwych tzw. szkolenie "weterynaryjne". Ilośc miejsc ograniczona. WIĘCEJ INFORMACJI
ZAPISY NA KURS
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PODSTAWOWE UPRAWNIENIA DO POLOWANIA - EDYCJA CZERWCOWA

zgłoszenia przyjmujemy do 25 maja br
WIĘCEJ INFORMACJI

UWAGA - TERMINY EGZAMINÓW
na uzyskanie podstawowych uprawnień do polowania organizowanego przez Komisję Egzaminacyjną  przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lublinie WIĘCEJ INFORMACJI

MISTRZOSTWA OKRĘGU LUBELSKIEGO W STRZELANIACH MYśLIWSKICH
15 maja 2016 r. na Okręgowej Strzelnicy Myśliwskiej w Puławach - odbyły się zawody strzeleckie
WIĘCEJ INFORMACJI
PUCHAR WIOSNY
W dniu 24 kwietnia 2016 r. na Okręgowej Strzelnicy Myśliwskiej w Puławach zainaugurowano sezon w strzelaniach myśliwskich zawodami o „Puchar wiosny”.
WIĘCEJ INFORMACJI
REGIONALNE PRÓBY I KONKURSY
PRACY PSÓW DZIKARZY I NOROWCÓW

W dniu 07 i 08 maja 2016 roku w odbyły się  Regionalne Próby i Konkursy Pracy Psów Dzikarzy i Norowców w OHZ Wierzchowiska.
WIĘCEJ INFORMACJI
KURS DLA SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH
W bieżącym roku Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie zamierza zorganizować kurs dla sygnalistów.
WIĘCEJ INFORMACJI
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich za szkody łowieckie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich za szkody łowieckie wyrządzane przez zwierzynę w płodach i uprawach rolnych na sezon 2016/2017 zostało uruchomione. WiĘCEJ INFORMACJI
STANOWISKO
MINISTERSTWA ŚRODOWISKA
W SPRAWIE SKUTKÓW WYROKU TK Z DNIA 10 LIPCA 2014 R. (P19/13) W ZAKRESIE ISTNIENIA OBWODÓW ŁOWIECKICH PO UTRACIE MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ PRZEPISÓW UZNANYCH ZA NIEKONSTYTUCYJNE (PO 21 STYCZNIA 2016 R.)
WIĘCEJ INFORMACJI
POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ - PODSUMOWANIE
W dniu 22 marca 2016 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w Sali Kolumnowej, odbyło się podsumowanie działalności Sztabu Nr 372 Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” działający przy ZO PZŁ w Lublinie. WIĘCEJ INFORMACJI
OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU SAMCÓW SAREN - 2015/16
W dniach 15, 16 oraz 22 października  2015 roku w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, obyła się ocena prawidłowości odstrzału samców saren /kozłów/ pozyskanych w obwodach naszego okręgu w sezonie łowieckim 2015/16. WIĘCEJ INFORMACJI

MYŚLIWI DZIECIOM
- O ZWIERZĘTACH, KULTURZE I TRADYCJI ŁOWIECKIEJ
Członkowie Lubelskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, a jednocześnie Koła Łowieckiego 33 LIS w Lubartowie spotkali się z dziećmi Szkoły Podstawowej w Katarzynie Gmina Michów. WIĘCEJ INFORMACJI

TERMINARZ
PRÓB I KONKURSÓW
PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH
NA ROK 2016

WIĘCEJ INFORMACJI
TERMINARZ
ZAWODÓW STRZELECKICH
NA STRZELNICY OKRĘGOWEJ PZŁ
W PUŁAWACHW ROKU 2016

WIĘCEJ INFORMACJI
Uchwała nr 14/2015
NRŁ z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.
WIĘCEJ INFORMACJI
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
WIĘCEJ INFORMACJI
SKŁADKA CZŁONKOWSKA
– ROK 2016

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie informuje, że  wysokości składki członkowskiej na rok 2016, której wielkość uchwalona została przez Naczelną Radę Łowiecką, uchwałą nr 52/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku, wynosi...
WIĘCEJ INFORMACJI
NOWE OKRESY POLOWAŃ
NA DZIKI LOCHY

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie, informuje że ukazało się nowe Rozporządzenie MŚ zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku i zmienia okresy polowań na dziki (lochy)...
WIĘCEJ INFORMACJI

zg

OCENA PRAWIDLOWOŚCI ODSTRZAŁU SAMCÓW JELENI SEZON 2015/2016
Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie informuje iż ocena prawidłowości odstrzału samców jeleni (byków)  w sezonie 2015/2016 przeprowadzona zostanie w dniu 14 marca 2016 roku o godzinie 14.00
WIĘCEJ INFORMACJI


zg

WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH POPRZEZ MENU WITRYNY
stat4u