POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
EDUKACJA ŁOWIECKA


LISTOPAD 2016 SZKOLENIE KANDYDATÓW NA STRAŻNIKÓW ŁOWIECKICH EDUKACJA

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie informuje, że w dniu 26 listopada 2016 r. o godz. 8:00 organizuje szkolenie kandydatów na strażników łowieckich zatrudnianych lub powoływanych przez dzierżawców obwodów łowieckich.

Szkolenie odbędzie w systemie 10 godzin zajęć:

  • Uprawnienia strażników łowieckich i wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów na tych strażników – 2 godz.
  • Wybrane zagadnienia z ustawy Prawo łowieckie i aktów wykonawczych do tej ustawy – 2 godz.
  • Gospodarka łowiecka – 1 godz.
  • Elementy prawa karnego i postępowania karnego – 1 godz.
  • Elementy materialnego prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia – 1 godz.
  • Zasady zastosowania środków przymusu bezpośredniego oraz elementy taktyki i technik interwencyjnych (elementy samoobrony) – 1 godz.
  • Pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach – 1 godz.
  • Zasady współdziałania z Policją, Państwową Strażą Łowiecką, Strażą Graniczną, Służbą Leśną (w tym Strażą Leśną), Służbą Parków Narodowych (w tym Strażą Parków Narodowych) Państwową Strażą Rybacką, itp. – 1 godz.

Po zakończonym szkoleniu odbędzie się egzamin.


Zapisy przyjmowane są do dnia 22 listopada br.:
telefonicznie na numery – 81 53 278 28 lub 81 516 14 80,
e-mail zo.lublin@pzlow.pl lub osobiście.

ZAPRASZAMYfacebook