POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
EDUKACJA ŁOWIECKA


PAŹDZIERNIK 2016 KONFERENCJA: "O BIORÓŻNORODNOŚCI DLA PRZYSZŁOŚCI" EDUKACJA

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie w imieniu organizatorów serdecznie zaprasza na konferencję pt. "O bioróżnorodności dla przyszłości, czyli jak uczyć o tym, że sarna nie jest żoną jelenia?".

Konferencja podsumowuje projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, w którym udział brał także Polski Związek Łowiecki. Dlatego zapraszamy do udziału wszystkich myśliwych, którzy chcą rozpocząć lub już prowadzą edukację przyrodniczą najmłodszych, udoskonalić posiadane w tym zakresie umiejętności i zaczerpnąć nowe pomysły pomocne podczas spotkań w szkołach.


KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 27 PAŹDZIERNIKA BR.
W AULI II WYDZIAŁU NAUK O ZWIERZĘTACH
SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
(UL. CISZEWSKIEGO 8, 02-786 WARSZAWA).


Konferencja została podzielona na dwie części: część I dotyczyć będzie podsumowania realizacji projektu, zaś część II to będą warsztaty edukacyjne na poziomie ponadpodstawowym (zapraszamy nauczycieli i edukatorów nauczających w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych).

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: bison@smz.waw.pl do 26 października br.


ZAPRASZAMYfacebook