POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
EDUKACJA ŁOWIECKA


PAŹDZIERNIK 2016 KURS: UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE EDUKACJA

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie informuje, że kurs dla osób ubiegających się o nabycie uprawnień selekcjonerskich w dniach 21-23.11.2016 roku został przeniesiony na dni 06-10.02.2017 r. Kurs rozpocznie się w dniu 06 lutego 2017 roku /poniedziałek/ o godzinie 1400 w siedzibie tut. Zarządu.


Zapisy przyjmowane są do dnia 31 stycznia 2017 r.:
telefonicznie na numery – 81 53 278 28 lub 81 516 14 80,
e-mail zo.lublin@pzlow.pl lub osobiście.


Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty za kurs
na rachunek bankowy Zarządu Okręgowego: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209.


Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Zarządu osobiście lub telefonicznie.
Dokładny program kursu zostanie podany w terminie późniejszym.
Chętnych zapraszamy do udziału.facebook