POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
EDUKACJA ŁOWIECKA


5 kwietnia 2016 "ZARZĄDZANIE POPULACJAMI ZWIERZĄT"
Ogólnopolska konferencja naukowa
EDUKACJA

Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie oraz Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „ZARZĄDZANIE POPULACJAMI ZWIERZĄT”, która odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Celem konferencji jest przedstawienie szerszemu gronu przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych aktualnego stanu wiedzy z zakresu zarządzania populacjami zwierząt, a także podnoszenie świadomości społecznej o potrzebie, sposobach i możliwościach gospodarowania populacjami dzikich zwierząt w obliczu zmian środowiskowych i zagrożeń epizootycznych. Konferencja skierowana jest do naukowców, myśliwych, pracowników Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, instytucji i urzędów publicznych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.


Patronat honorowy obejmuje Minister Środowiska – prof. dr hab. Jan Szyszko.


Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie do dnia 30 marca 2016 r. wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres mailowy: marcin_sonta@sggw.plfacebook