POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
EDUKACJA ŁOWIECKA


GRUDZIEŃ 2016 DIANA PO POLOWANIU KULTURA ŁOWIECKA

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie informuje, że Zarząd Główny PZŁ oraz Klub Dian PZŁ informują, że w dniach 9-11 grudnia br. w Ośrodku Szkoleniowo - Rekreacyjnym w Kochcicach odbędą się Świąteczne warsztaty łowieckie dla kobiet „Diana po polowaniu”.

Celem spotkania, poza integracją polujących kobiet, jest umożliwienie Dianom zdobycie wiedzy i umiejętności, które pomogą im w łowach oraz pozwolą rozwijać zainteresowania związane z łowiectwem.

W programie między innymi warsztaty łowieckiego decoupage, warsztaty robienia przypinek oraz biżuterii z piór, skór itp, warsztaty edukacyjne i kulinarne, zawody strzeleckie na długie dystanse, wykłady i dyskusje na temat roli kobiety w kształtowaniu wizerunku myśliwego, warsztaty preparowania trofeów i przygotowania skór do wyprawiania wspólne śpiewy i biesiadowanie z atrakcjami dla Dian!

Do udziału w warsztatach mogą zgłaszać się Koleżanki posiadające uprawnienia do wykonywania polowania oraz stażystki. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń nadesłanych na formularzach stanowiących załącznik 1.

Koleżanki mogą zgłaszać udział indywidualnie (koszt 350zł) przesyłając skan uzupełnionego oraz podpisanego formularza na adres mailowy hannakozieja@gmail.com lub za pośrednictwem Zarządu Okręgowego PZŁ - zarząd okręgowy zgłaszając uczestniczkę ponosi koszt min 100zł (wielkość dofinansowania pozostaje w gestii ZO).

Zgłoszenia uczestniczki może dokonać koło łowieckie na warunkach ustalonych pomiędzy nimi. Ponadto Koleżanki, które są członkami Klubu Dian PZŁ obowiązuje ulga w kwocie 30zł zarówno przy zgłoszeniach indywidualnych jak i za pośrednictwem zarządów okręgowych PZŁ. W/w opłata pokrywa koszty noclegu, wyżywienia oraz udziału w imprezach towarzyszących.

Każda uczestniczka w ramach udziału w imprezie ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach, dodatkowych zapisów wymaga jedynie uczestnictwo w strzelaniu dalekodystansowym (200m) do metalowych makiet - wpisowe na zawody wynosi 15zł co pokrywa koszty między innymi związane z wejściem na strzelnice. Amunicję oraz broń zapewnia organizator strzelania firma Swarovski Optik.

Udział w zawodach należy zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym.

Termin zgłoszeń upływa 2 grudnia br.
Termin może ulec skróceniu w przypadku, gdy zostanie przekroczona zaplanowana liczba 60 miejsc.


DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy / MSWord

Harmongram warsztatów / MSWordfacebook