POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
EDUKACJA ŁOWIECKA


CZERWIEC 2016 "O BIORÓŻNORODNOŚCI DLA PRZYSZŁOŚCI" CZYLI JAK UCZYĆ, ŻE SARNA NIE JEST ŻONĄ JELENIA EDUKACJA

Zarząd Okręgowy PZŁ informuję, że Stowarzyszenie Miłośników Żubrów w partnerstwie z Polskim Związkiem Łowieckim, prowadzące projekt „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, ze sarna nie jest żoną jelenia” serdecznie zaprasza nauczycieli oraz myśliwych współpracujących ze szkołami do udziału w warsztatach. Skierowane one są do nauczycieli przyrody - szkół podstawowych i szkól gimnazjalnych.

Warsztaty odbędą się w dniu 3 czerwca 2016 roku w Lublinie w Hotelu Victoria (ul. Narutowicza 58/60). Działania mają na celu wsparcie nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w tym poznania i ochrony bioróżnorodności, nawiązanie współpracy nauczycieli z członkami Polskiego Związku Łowieckiego, dzięki której możliwy będzie udział uczniów w zajęciach terenowych, a także organizacja spotkań w szkole.


Nauczycielom udostępnione zostaną materiały edukacyjne, m.in. podręczniki, płyty multimedialne, scenariusze zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja: bison@smz.waw.pl oraz b.popczyk@pzlow.pl


Rejestracja uczestników warsztatów
"O bioróżnorodności dla przyszłości czyli jak uczyć, ze sarna nie jest żoną jelenia" w dniu 03 czerwca 2016 r. w Hotelu "Victoria" Lublin, ul. Narutowicza 58/60, od godziny 9:00 do 9:30. Zajęcia od godziny 9:30 do 15:00


Zapraszamy do wzięcia udziału


STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ŻUBRÓW
http://www.smz.waw.pl/
facebook