POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
EDUKACJA ŁOWIECKAaktualne terminy egzaminów


Zarządzenie z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów na uprawnienia selekcjonerskie oraz podstawowe


Na podstawie § 5 ust. 2, § 16 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uprawnień do wykonywania polowania, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zarządza:

1. Wyznacza się termin egzaminu na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania – termin pierwszy i poprawkowy:
a) część pisemna 28 listopada 2018 roku o godzinie 10.00, która odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, przy ul. Wieniawskiej 10 w Lublinie.
b) część ustna 28 listopada 2018 roku o godzinie 12.30, która odbędzie się siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, przy ul. Wieniawskiej 10 w Lublinie.

2. Wyznacza się termin poprawkowy egzaminu na uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania:
a) część pisemna 28 listopada 2018 roku o godzinie 10.00 , która odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, przy ul. Wieniawskiej 10 w Lublinie.
b) część ustna 28 listopada 2018 roku o godzinie 12.30, w która odbędzie się siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, przy ul. Wieniawskiej 10 w Lublinie.

3. Osoby przystępujące do egzaminu poprawkowego lub osoby, które z przyczyn losowych nie przystąpiły do egzaminu na uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania w pierwszym terminie (część pisemna lub ustana), winne dokonać zgłoszenia do przestąpienia do egzaminów wymienionych w pkt 1 lit a, b do dnia 26 listopada 2018 roku.
JAK ZOSTAĆ MYŚLIWYM? ... PRZECZYTAJ.

TEST NA KANDYDATA
EGZAMIN MAJACY NA CELU UZYSKANIE PODSTAWOWYCH UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA POLOWANIA


facebook