POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
EDUKACJA ŁOWIECKA


2019 KURS: UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE EDUKACJA

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie informuje, że kurs dla osób ubiegających się o nabycie uprawnień selekcjonerskich planowany jest w dniach 06-10 maja 2019 roku.


Kurs rozpocznie się w dniu 06 maja /poniedziałek/ o godzinie 14:00 w siedzibie tut. Zarządu.


Zapisy przyjmowane są do dnia 02 maja 2019 r.:

telefonicznie na numery – 81 53 278 28 lub 81 516 14 80,
e-mail zo.lublin@pzlow.pl
lub osobiście.


Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty za kurs na rachunek bankowy
Zarządu Okręgowego: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209.


Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Zarządu osobiście lub telefonicznie.

Dokładny program kursu zostanie podany w terminie późniejszym.


Chętnych zapraszamy do udziału.
TEST NA SELEKCJONERA
EGZAMIN MAJĄCY NA CELU UZYSKANIE SELEKCJONERSKICH UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA POLOWANIA
facebook