POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
EDUKACJA ŁOWIECKALATO
2020


Kurs dla osób ubiegających się o nabycie uprawnień selekcjonerskichZarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie informuje, że kurs dla osób ubiegających się o nabycie uprawnień selekcjonerskich planowany jest w dniach 20-27 lipca 2020 roku.

Kurs odbędzie się online i rozpocznie się w dniu 20 lipca /poniedziałek/ o godzinie 14:00

Zapisy przyjmowane są do dnia 16 lipca 2020r.:
e-mail zo.lublin@pzlow.pl lub telefonicznie – 607 736 408

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty za kurs na rachunek bankowy
Zarządu Okręgowego: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209.

Dokładny program kursu zostanie podany w terminie późniejszym.


Chętnych zapraszamy do udziału.TEST NA SELEKCJONERA
EGZAMIN MAJĄCY NA CELU UZYSKANIE SELEKCJONERSKICH UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA POLOWANIA
facebook