EDUKACJA ŁOWIECKA


2018 KURS: UPRAWNIENIA SELEKCJONERSKIE EDUKACJA

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie informuje, że kurs dla osób ubiegających się o nabycie uprawnień selekcjonerskich
jest planowany w dniach 07 - 11 maj 2018 roku.

Kurs rozpocznie się w dniu 07 maja /poniedziałek/ o godzinie 1400 w siedzibie tut. Zarządu.


ZAPISY PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 4 maja 2018 R.:

telefonicznie na numery – 81 53 278 28 lub 81 516 14 80,
e-mail zo.lublin@pzlow.pl lub osobiście.


Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty za kurs
na rachunek bankowy Zarządu Okręgowego: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209

Termin egzaminu przewidywany jest na dzień 14 maja 2018 r.

Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Zarządu osobiście lub telefonicznie

Dokładny program kursu zostanie podany w terminie późniejszym.Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.
TEST NA SELEKCJONERA
EGZAMIN MAJĄCY NA CELU UZYSKANIE SELEKCJONERSKICH UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA POLOWANIA


facebook