POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KLUB KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ 2018


Kwiecień 2017 O ŁOWIECTWIE W MUZEUM WINCENTEGO POLA W LUBLINIE. KKiKŁ

Kub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Woj. Lubelskiego wraz z Dyrektorem Muzeum Wincentego Pola w Lublinie, zorganizowali cykliczne już spotkanie Kultury łowieckiej z mieszkańcami miasta. Podczas spotkania myśliwi zaprezentowali swoje zbiory i kolekcje, oraz opowiadali o tradycji łowiectwa Kulturze i zwyczajach.

WIECEJ INFORMACJIfacebook