POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KLUB KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ 2019


MARZEC 2019 Walne Zebranie KKiKŁ Woj. Lubelskiego KKiKŁ

W dniu 01 marca 2019r. odbyło się Walne Zebranie KKiKŁ Woj. Lubelskiego, podczas, którego omawiane były sprawy bieżące Klubu. Z ważniejszych tematów jakie zostały podjęte to : uchwała w sprawie ufundowania Sztandaru Lubelskiego Oddziału Klubu i w tym celu powołano komitet organizacyjny.

WIECEJ INFORMACJI

STYCZEŃ 2019 V Polowanie integracyjne KKiKŁ Woj. Lubelskiego. KKiKŁ

Dzięki Uprzejmości Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie, Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Woj. Lubelskiego polował 12 stycznia 2019r. w OHZ Wierzchowiska. W pięknej zimowej aurze udało nam się pozyskać 4 dziki.

WIECEJ INFORMACJI

2019 Myśliwi odwiedzili przedszkole „Elfik” KKiKŁ

Powoli staje się to tradycją, że myśliwi z Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Województwa Lubelskiego spotykają się z dziećmi i opowiadają o zwierzętach leśnych, ich zwyczajach i otaczającej przyrodzie.

WIECEJ INFORMACJIfacebook