POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KLUB KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ


Oddział Lubelski KKiKŁ powstał w 2011roku pod nazwą Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Województwa Lubelskiego. Zajmuje się kolekcjonowaniem przedmiotów, prasy, literatury i tp. z zakresu łowiectw, oraz kulturą łowiecką. Na przykład sympozja, odczyty, prelekcje w szkołach i na łonie natury, twórczość, plastyczna, muzyczna i literacka. Obecnie klub liczy 34 członków.


Zarząd Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Województwa Lubelskiego


Poniżej prezentujemy chronologicznie wydarzenia z działalności Klubu. Prosimy wybrać rok a następnie artykuł.facebook