POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE

OKRĘG LUBELSKI PZŁ - LATA 2006-2015


25 lipca 2015 XIX OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW OKRĘG LUBELSKI PZŁ

W dniu 25 lipca 2015 roku, odbył się XIX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Okręgu Lubelskim. W zjeździe uczestniczyły 129 delegatów kół macierzystych, członków niestowarzyszonych oraz kół dzierżawiących obwody łowieckie na terenie okręgu.

WIECEJ INFORMACJI

5 listopada 2014 ZASIEDLANIE ZAJĘCY - 2014 OKRĘG LUBELSKI PZŁ

W dniu 5 listopada 2014 roku do dwóch obwodów łowieckich, dzierżawionych przez Koło Łowieckie nr 75 „Darz Bór” we Franciszkowie, oraz Koło Łowieckie nr 84 „Przepiórka” w Lublinie trafiło 100 zajęcy z przeznaczeniem do zasiedleń.

WIECEJ INFORMACJI

wrzesień 2014 ZASILANIE BAŻANTAMI ŁOWISK NASZEGO OKRĘGU - 2014 OKRĘG LUBELSKI PZŁ

Rokrocznie na początku września w ramach programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej , ze środków zarządu okręgowego zakupywane są bażanty, które nieodpłatnie przekazywane są kołom łowieckim celem zasiedlleń. 

WIECEJ INFORMACJI

15 lipca 2014 ZASIEDLANIE KUROPATW - 2014 OKRĘG LUBELSKI PZŁ

W dniu 15 lipca 2014 roku do dwóch obwodów łowieckich naszego okręgu, dzierżawionych przez Koło Łowieckie nr 75 „Darz Bór” we Franciszkowie, trafiło 200 kuropatw z przeznaczeniem do zasiedleń.

WIECEJ INFORMACJI

16 października 2013 ZASILENIE ŁOWISK ZAJĄCAMI OKRĘG LUBELSKI PZŁ

W dniu 16 października 2013 roku do dwóch obwodów łowieckich naszego okręgu trafiło 320 zajęcy, które wsiedlone zostały do naturalnych siedlisk. Wsiedlenia odbyły się w ramach realizacji „Programu poprawy warunków bytowania i rozwoju populacji zająca szaraka w Polsce”, przyjętego przez Naczelną Radę Łowiecką w dniu 24 kwietnia 2002 roku.

WIECEJ INFORMACJI

2013 Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz OKRĘG LUBELSKI PZŁ

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, informuje, iż w dniu 29 lipca 2013 roku, ukazała się nowelizacja Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

WIECEJ INFORMACJI

2012 DOKARMIAMY ZWIERZĘTA OKRĘG LUBELSKI PZŁ

W związku z okresem zimowym, zwracamy się z gorącym apelem o przygotowanie odpowiedniej ilości oraz jakości karmy celem jej wykorzystania do zimowych zabiegów dokarmiania, jak również wykonania odpowiedniej ilości urządzeń do dokarmiania lub ewentualnego remontu starych, tak aby mogły one być wykorzystane zimą.

WIECEJ INFORMACJI

2012 Zasilanie bażantami łowisk naszego okręgu OKRĘG LUBELSKI PZŁ

Nikogo z myśliwych nie trzeba przekonywać o trwającym od kilkunastu lat regresie podstawowych gatunków zwierzyny drobnej. Wychodząc temu naprzeciw od kilku lat realizowane są różnokierunkowe działania zmierzające do zahamowania tego trendu i wzmocnienia populacji zajęcy, bażantów i kuropatw.

WIECEJ INFORMACJI

Lublin - 25 lipca 2010 XVIII OKRĘGOWY ZJAD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO OKRĘG LUBELSKI PZŁ

W dniu 25 lipca 2010 roku w sali konferencyjnej Hotelu Victoria, odbył się XVIII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie.

WIECEJ INFORMACJI

11-03-2010 ZASIEDLANIE KUROPATWAMI OBWODU 115 i 130 KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 "SZARAK"

WIECEJ INFORMACJI

26 LUTEGO 2009 NARADA PREZESÓŁ KÓŁ ŁOWIECKICH OKRĘGU LUBELSKIEGO OKRĘG LUBELSKI PZŁ

W dniu 26 lutego 2009 roku, w siedzibie Zarządu Okręgowego odbyło się robocze spotkanie Prezesów Kół Łowieckich Okręgu Lubelskiego. Podczas spotkania zaproszeni goście z Kancelarii Brokerskiej „Modus”, przedstawili i omówili ofertę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności za szkody łowieckie. Dodatkowo przedstawili kilka pakietów ubezpieczeniowych przygotowanych specjalnie dla myśliwych jak również członków ich rodzin.

WIECEJ INFORMACJI

2006 STATYSTYKA ŁOWIECK ZA ROK GOSPODARCZY 2005/2006 W LUBELSKIM OKRĘGU PZŁ OKRĘG LUBELSKI PZŁ

WIECEJ INFORMACJI

2003 80 LAT PZŁ - WOJEWÓDZKIE UROCZYSTOŚCI w LUBLINIE KULTURA

Rok jubileuszu 80. lecia Polskiego Związku Łowieckiego będzie przebiegał pod hasłem: 80 LAT TRADYCJI

WIĘCEJ INFORMACJI


facebook