POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KOMUNIKATY ZARZĄDU OKRĘGOWEGOWRZESIEŃ 2017 SKŁADKA CZŁONKOWSKA - ROK 2018

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie informuje, że wysokość składki członkowskiej na rok 2018, zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 52/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w latach 2015-2019 pozostaje bez zmian, a zgodnie z uchwała NRŁ nr 35/2017 z dnia 05 września 2017 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz ubezpieczenia myśliwych na rok 2018 również nie ulega zmianie i wynosi:

  • składka normalna


    – 320 zł plus ubezpieczenie - 37 zł (uchwała Nr 23/2016 NRŁ z dnia 14.09.2016r.)
    – razem 357 zł.

  • składka ulgowa


    – 160 zł plus ubezpieczenie - 37 zł (uchwała Nr 23/2016 NRŁ z dnia 14.09.2016r.)
    – razem 197 zł.Przypominamy, iż składka członkowska zgodnie z zapisami statutu PZŁ płatna jest za pośrednictwem macierzystego koła łowieckiego, do dnia 31 grudnia 2017 roku (§ 181 pkt 5 Statutu PZŁ).


Członkowie niestowarzyszeni w kole łowieckim, składkę opłacają poprzez wpłatę na rachunek bankowy Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie
83 1240 5497 1111 0000 5004 8209  lub w biurze zarządu okręgowego, do dnia 31 grudnia 2017 roku (§ 181 pkt 5 Statutu PZŁ).


Wpisowe do PZŁ

Wysokość wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego w latach 2015-2019 wynosi 960 zł.


KOMUNIKATY


KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z ASF
facebook