POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KOMUNIKATY ZARZĄDU OKRĘGOWEGOSTYCZEŃ 2018 Informacja prasowa przekazana mediom przez ZO PZŁ w Lublinie nt. protestu organizowanego przez Grupę Lublin Przeciw Myśliwym. KOMUNIKATY

W piątek 19 stycznia, o godzinie 14.30 pod siedzibą Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie (ul. Wieniawska 10) ma odbyć się protest organizowany przez grupę Lublin Przeciw Myśliwym, a dotyczący sprzeciwu wobec zmian w prawie łowieckim, tak wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, jak i procedowanych przez Sejm RP przy zmianie ustawy Prawo łowieckie.

Protest ten, według organizatorów, jest skutkiem wprowadzenia między innymi ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. przepisu dodającego w art. 51 w ust. 1 ustawy Prawo łowieckie punkt 8 w brzmieniu:

(kto) "8) umyślnie utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania".

Tylko brak dobrej woli może świadczyć o nie zrozumieniu treści tego zapisu, a pomijanie najistotniejszej jego część, czyli słowa "umyślnie", jest działaniem celowym i zamierzonym. Ma ono wywołać "strach" w społeczeństwie przed myśliwymi. Zamiar ten świadczy, że podejmowane akcje są celowe i mają przede wszystkim ukazać myśliwych, jako tych, którzy zmierzają do zawładnięcia możliwości "swobodnego korzystania z lasów, łąk i pól oraz należytej ochrony dziedzictwa przyrodniczego".*

* cytat z zaproszenia i informacji prasowej organizatorów protestu

Nic w tym prawdziwego. Działanie umyślnie to działanie, gdy sprawca jest świadomy, że czyn, który chce popełnić jest czynem zabronionym, jednak podejmuje to ryzyko i go popełnia. Umyślnym jest też czyn, którego efektu sprawca nie jest pewien, ale działa w kierunku osiągnięcia zamierzonego celu. Czyli działa umyślnie i celowo, aby osiągnąć zamierzony skutek i ponieść konsekwencje takiego zachowania.

Chyba tylko organizatorzy tej akcji, dostrzegają zagrożenia, ze strony myśliwych, dla osób korzystających w sposób zwyczajowo przyjęty z dóbr lasu, łąk i polskiej przyrody, której ochrona jest celem nadrzędnym Polskiego Związku Łowieckiego.

Imputowanie nam myśliwym, że prawo myśliwego do polowania, jest nadrzędne wobec prawa i bezpieczeństwa obywateli, jest niczym nie uprawnione i w samo w sobie stwarza niepotrzebne konflikty społeczne. To prawo narzuca i nakazuje myśliwym takie zachowania, aby prawa obywateli i ich bezpieczeństwo było przestrzegane i zachowane.

Użyte sformułowanie, że nowelizacja, tylko która, "cementuje patologie polskiego myślistwa" jest kolejnym nadużyciem i demagogią, pozbawioną przykładów frazą, jak również gołosłownym splotem słów. My jako myśliwy, jesteśmy zawsze gotowi do rozmów rzeczowych, popartych argumentami merytorycznymi i faktami i do takich zapraszamy wszystkich, którym świat polskiej przyrody leży poprzez działanie na dobru. Nie wdajemy się w polemiki z demagogami, oraz tymi, którzy posługują się nieprawdą próbując konfliktować społeczeństwo.


Jeszcze raz zapraszamy do rzeczowych rozmów
wszystkich, łącznie z tymi, którym nasza filozofia życia się nie podoba
.

Zapraszamy w dniu 19 stycznia 2018 roku na godz. 15
do siedziby Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie ul. Wieniawska 10
na konferencję prasową poświęconą głównie postulatom podnoszonym przez organizatorów protestu
"Nie dla Rzeczpospolitej myśliwskiej!".


Adres do kontaktu:
rzecznikprasowylublin@pzlow.pl;
zo.lublin@pzlow.pl
oraz nasza strona internetowa: http://www.lublin.pzlow.pl/


Odnośnie pozostałych postulatów organizatorów protestu, to adresatem powinien być nie Polski Związek Łowiecki, a w przypadku miejsca protestu (M. Lublin) Wojewoda Lubelski, jako reprezentant rządu oraz parlamentarzyści, którzy zmiany w prawie łowieckim przygotowują i uchwalają.


Andrzej Łacic
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie Łowczy OkręgowyKOMUNIKATY


KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z ASF
facebook