POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KOMUNIKATY ZARZĄDU OKRĘGOWEGO i ZARZĄDU GŁÓWNEGO
CZERWIEC 2019 Egzaminy KOMUNIKATY

Na podstawie § 5 ust. 2, 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uprawnień do wykonywania polowania, Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zarządza j/n:

 1. Wyznacza się termin egzaminu pisemnego mającego na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania,  
  na dzień 26 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00,
  w budynku Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, przy ul. Wieniawskiej 10.

 2. Wyznacza się termin egzaminu ustnego mającego na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania,
  na dzień 26 czerwca 2019  roku o godzinie 12.30,
  w budynku Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, przy ul. Wieniawskiej 10.

 3. Wyznacza się termin egzaminu pisemnego mającego na celu uzyskanie uprawnień selekcjonerskich,
  na dzień 26 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00,
  w budynku Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, przy ul. Wieniawskiej 10.

 4. Wyznacza się termin egzaminu ustnego mającego na celu uzyskanie uprawnień selekcjonerskich,
  na dzień 26 czerwca 2019  roku o godzinie 12.30,
  w budynku Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, przy ul. Wieniawskiej 10.

 5. Wyznacza się termin egzaminu strzeleckiego dla mającego na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania,
  na dzień 17 lipca  2019  roku,
  na strzelnicy myśliwskiej w Puławach.

Dodatkowo informujemy iż w/w dniach odbędą się egzaminy poprawkowe dla osób, które nie złożyły egzaminu z wynikiem pozytywnym.


KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z ASF
facebook