POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KOMUNIKATY ZARZĄDU OKRĘGOWEGO i ZARZĄDU GŁÓWNEGO
PAŹDZIERNIK 2019 Polityka ekologiczna jako instrument rozwoju regionu. EKOLUBELSKIE 2030 KOMUNIKATY

W dniu 7 października 2019 r. odbyła się konferencja pt. „Polityka ekologiczna jako instrument rozwoju regionu. EKOLUBELSKIE 2030" zorganizowana przez Biuro Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie oraz Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

W konferencji wzięli udział:
Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska, Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Michał Mulawa - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Leszek Kowalczyk - radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, pełnomocnik programu „Czyste Powietrze” oraz Michał Pietrzak - przedstawiciel Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie, leśnicy, myśliwi, samorządowcy, a także studenci kierunku leśnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i kierunku administracja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.Przed konferencją miało miejsce spotkanie z przedstawicielami mediów. Po niej rozpoczęła się konferencja, składająca się z wystąpień i debaty panelowej. Moderatorem konferencji i debaty panelowej był dr hab. Marcin Szewczak - prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. W I części konferencji swoje wystąpienia mieli - Henryk Kowalczyk Minister Środowiska, Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego i dr Marek Kamola dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. W części II odbyła się debata panelowa pt. EKOLUBELSKIE 2030 z udziałem Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska, Michała Pietrzaka przedstawiciela Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie, dr Marka Kamoli dyrektora RDLP w Lublinie, Wiesława Pardyki burmistrza Nałęczowa, Edwina Gortata wójta gminy Niemce i Leszka Kowalczyka radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego.

W trakcie wystąpień konferencyjnych i debaty panelowej poruszone zostały zagadnienia dotyczące polityki ekologicznej państwa do 2030 r., polityki ekologicznej w województwie lubelskim, polityki łowieckiej i leśnej oraz współpracy z jednostkami samorządowymi. Wszyscy uczestnicy konferencji jednoznacznie stwierdzili, że zagadnienia związane z edukacją ekologiczną stanowią jedno z wyzwań zmierzających do stworzenia EKOLUBELSKIEGO.


KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z ASF
facebook