POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KOMUNIKATY ZARZĄDU OKRĘGOWEGO i ZARZĄDU GŁÓWNEGO
STYCZEŃ 2020 Harmonogram kursu dla nowo wstępujących
organizowanego przez ZO PZŁ w Lublinie
– wiosna 2020 roku
KOMUNIKATY

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie informuje, że kurs dla osób ubiegających się o nabycie podstawowych uprawnień do polowania rozpoczyna się w dniu 05 marca 2020 roku o godzinie 14:00


L.p.

Temat zajęć

Data zajęć

Godziny

1.

Zasady etyki, kultury i tradycji  łowieckich z uwzględnieniem języka łowieckiego
oraz sygnalistki myśliwskiej, kulturotwórcza rola łowiectwa, historia łowiectwa

5 marca 2020

14.00-17.45

2.

Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

5 marca 2020

17.45-19.15

3.

Budowa i działanie broni i amunicji myśliwskiej, budowa, działanie i wykorzystywanie
w łowiectwie przyrządów optycznych oraz innych elementów podstawowego wyposażenia myśliwego

6 marca 2020

14.00-19.15

4.

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii,
w tym zasad kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych

7 marca 2020

9.00-16.15

5.

Przepisy Ustawy Prawo łowieckie i aktów wykonawczych

9 marca 2020

14.00-19.15

6.

Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską obejmujące
zasady strzelania śrutem oraz strzelanie kulą z broni o lufach gładki oraz gwintowanych

10 marca 2020

14.00-17.45

7.

Statut Polskiego Związku Łowieckiego

10 marca 2020

17.45-19.15

8.

Lista gatunków zwierząt łownych biologia oraz okresy polowań na poszczególne gatunki
(Jeleń, Daniel, Zwierzyna drobna)

11 marca 2020

14.00-18.30

9.

Lista gatunków zwierząt łownych, biologia oraz okresy polowań na poszczególne gatunki
(Łoś, Sarna, Muflon, Dzik)

12 marca 2020

14.00-18.30

10.

Podstawowe choroby zwierząt łownych i sposoby ich rozpoznawania

16 marca 2020

14.00-15.30

11.

Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów

16 marca 2020

15.30-18.30

12.

Zasady ochrony przyrody i podstawowych gatunków objętych ochroną gatunkową

16 marca 2020

18.30-20.00

13.

Kynologia myśliwska

20 marca 2020

14.00-17.00

14.

Kształtowanie wizerunku współczesnego myśliwego, zasady korzystania z mediów społecznościowych

20 marca 2020

17.00-18.30

15.

Zasady i warunki wykonywania polowania

23 marca 2020

14.00-19.15

16.

Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską obejmujące
zasady strzelania śrutem oraz strzelanie kulą z broni o lufach gładki oraz gwintowanych

25 marca 2020

9.00-11.15

17.

Trening Strzelecki

25 marca 2020

11.15-17.00

18.

Trening Strzelecki

30 marca 2020

9.00-15.30Terminy egzaminów zostaną ustalone i podane w czasie trwania kursu
Koszty: kurs: 1400 zł brutto, egzamin: 300 zł brutto
Numer konta bankowego: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z ASF
facebook