POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KULTURA ŁOWIECKA


2003 80 LAT PZŁ - WOJEWÓDZKIE UROCZYSTOŚCI w LUBLINIE KULTURA

Rok jubileuszu 80. lecia Polskiego Związku Łowieckiego będzie przebiegał pod hasłem: 80 LAT TRADYCJI

Uchwała nr 22/2001 Naczelnej Rady Łowieckiej , z dnia 11 grudnia 2001 r.

Naczelna Rada Łowiecka w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego w trosce o kultywowanie tradycji a także mając na uwadze popularyzację łowiectwa w społeczeństwie stanowi co następuje:

 1. Rok jubileuszu 80. lecia Polskiego Związku Łowieckiego będzie przebiegał pod hasłem: 80 LAT TRADYCJI
 2. Centralne uroczystości jubileuszowe zainauguruje Międzynarodowy Festiwal Muzyki Myśliwskiej oraz Konkurs o Róg Wojskiego w Pszczynie zaś zakończy koncert galowy z okazji dnia św. Huberta w Warszawie.
 3. Na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego określi terminy oraz formy pozostałych jubileuszowych imprez centralnych, wśród których znajdą się
  • Zawody strzeleckie
  • Konkurs psów myśliwskich
  • Wystawa trofeów łowieckich
  • Wystawa malarska i fotograficzna
  • Seminarium na temat zwierząt łownych
 4. Wymienione imprezy winny mieć szczególnie uroczysty charakter oraz posiadać rangę międzynarodową.
 5. Zrzeszenie wystąpi do Prezydenta Rzeczypospolitej z wnioskami o odznaczenia państwowe dla najbardziej zasłużonych Kolegów.
 6. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego opracuje projekt oraz wykona znak okolicznościowy z okazji jubileuszu 80 lecia Zrzeszenia.
 7. Naczelna Rada Łowiecka apeluje do wszystkich ogniw organizacyjnych Polskiego Związku Łowieckiego o godne uczczenie jubileuszu Zrzeszenia.

Prezes
Naczelnej Rady Łowieckiej
(--------------)
dr Ireneusz MichaśWojewódzkie uroczystości z okazji 80 rocznicy powstania Polskiego Związku Łowieckiego rozpoczęły się pochodem pocztów sztandarowych, za którymi szły liczne rzesze myśliwych i sympatyków łowiectwa.

Kiedy niektórzy z przybyłych zajęli miejsca siedzące ...Rozpoczęła się msza Święta w czasie której poświęcono sztandar koła nr 13 DZIK z Lublina.


Po mszy, przy dzwiękach Mazurka Dąbrowskiego, wciągnięto flagę państwową na maszt.

Przybyłych gości oraz wszystkich myśliwych powitał prezes ORŁ w Lublinie Czesław Kowalski.Po oficjalnych przemówieniach i gratulacjach, najbardziej zasłużonych działaczy związkowych wyróżniono odznaczeniami. Dziewięciu nemrodów odznaczono Złomem.

Prezes NRŁ PZŁ Ireneusz Michał, w towarzystwie przewodnicząego Kapituły Odznaczeń Łowieckich Aleksandra Kompy uhonorował Medalem Św. Huberta pięć osób.

Po raz pierwszy przyznano Medal za Zasługi dla Łowiectwa Lubelszczyzny. Aktu dekoracji dokonał przewodniczący Kapituły Medalu Konrad Oleszczuk.

Po zakończeniu nagradzania odznaczeniami, orkiestra dęta z Ryk wyprowadziła zebranych z miejsca odprawiania mszy i oficjalnych ceremonii.Przy upalnej pogodzie część gości z przyjemnością gasiła pragnienie piwem z cieniu dużego namiotu a część w cieniu skansenowskich zabytków, obserwowała występy zespołów muzycznych - razem z sekretarzem ambasady japońskiej w Polsce panią Megumi Osugi - i pokaz psów myśliwskich.

Prezentowane zdjęcia i teksty opracował i udostępnił kol. J. Bogdan Kozyra
facebook