POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KULTURA ŁOWIECKA


xxx PODSUMOWANIE AKCJI "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ 2006"
SZTAB PRZY ZARZĄDZIE OKRĘGOWYM w LUBLINIE PZŁ
KULTURA

W dniu 9 lutego 2007 roku w siedzibie władz okręgowych PZŁ w Lublinie dokonano podsumowania udziału myśliwych w organizowanej od szeregu lat w okresie przedświątecznym przez Radio Lublin, przy współudziale lokalnej telewizji akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

W szóstej z kolei akcji, w ramach Sztabu nr 449 wzięli czynny udział członkowie kół łowieckich z terenu okręgu lubelskiego; nr 2 „Leśnik” z Lublina, nr 3 „Jeleń” z Lublina, nr 5 „Dąbrowa z Lublina, nr 13 „Dzik z Lublina, nr 40 „Nemrod” z Krzczonowa, nr 54 „Chodel”z Lublina, nr 72 „Bekas” z Puław, nr 75 „Darz Bór” z Lublina, nr 90 „Darz Bór” z Lublina i 103 „Rudki” z Kraśnika.

Myśliwi zebrali 21 kg słodyczy, 220 kg odzieży, 42 kg obuwia, 100 kg środków czystości i higieny, 21 kg zabawek, 70 kg książek, 20 kg artykułów szkolnych i 1000 kg opału.Dary zostały przekazane na rzecz Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie oraz wielodzietnym rodzinom z terenu miasta Lublina. Ponadto członkowie kół łowieckich brali czynny udział w dostarczaniu zgromadzonych w głównym magazynie akcji przedmiotów do potrzebujących. Myśliwi - leśnicy z Świdnika i Biłgoraja przekazali 20 świerków do świątecznego wystroju świetlic w placówkach szkolno - wychowawczych w Lublinie.

W podsumowaniu akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” uczestniczyli przedstawiciele szkół, których dzieci objęto pomocą, prezes Kraśnickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, żona pastora Kościoła Zielonoświątkowego „Oaza” reprezentanci radia i telewizji Lublin oraz pomysłodawczyni akcji Ewa Dados redaktor Polskiego Radia w Lublinie.CZAS NA PODSUMOWANIA. PODZIĘKOWANIA I OKOLICZNOŚCIOWE UPOMINKI

Szef sztabu nr 449 Waldemar Giza – członek Koła Łowieckiego nr 54 „Chodel” za wieloletnie zaangażowanie w tą akcję, jak również za jej popularyzowanie wśród kół łowieckich i myśliwych ,w trakcie spotkania został udekorowany Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.WALDEMAR GIZA UDEKOROWANY BRĄZOWYM MEDALEM ZASŁUGI ŁOWIECKIEJfacebook