POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KULTURA ŁOWIECKA 2008


15 stycznia 2008 SPOTKANIE SENIORÓW ŁOWIECTWA KULTURA

W dniu 15 stycznia 2008 roku w świąteczno-noworocznej atmosferze w siedzibie ORŁ odbyło się tradycyjne już, coroczne, spotkanie seniorów łowiectwa.

WIĘCEJ INFORMACJI

19 stycznia 2008 VIII bal myśliwych KULTURA

Lubelski Klub Myśliwych "DARZ BÓR" zorganizował w dniu 19 stycznia 2008 roku w Fiesta - Motel w Lublinie tradycyjny VIII już bal myśliwych

WIĘCEJ INFORMACJI

12-14 września 2008 "PASJE" - I Targi Łowiecko – Wędkarsko – Jeździeckie KULTURA

Używając określenia pasja, najczęściej mamy na myśli pewne zainteresowania, a zarazem zakres czynności związanych z ich realizacją. Niewątpliwie łowiectwo również określić można jako specyficzną pasję, która realizowana jest przez nieliczną grupę społeczeństwa, liczącą zaledwie ok. 107 tys. osób.

WIĘCEJ INFORMACJI

25 października 2008 Hubertus konny 2008 KULTURA

Łowiectwo i jeździectwo najogólniej określić można jako dwie pasje, ściśle ze sobą powiązane, a najlepszym tego dowodem może być fakt, posiadania wspólnego patrona w osobie św. Huberta. W okręgu lubelskim, od kilku lat kultywowana jest tradycja organizacji hubertusa konnego połączonego z tradycyjną pogonią za lisem.

WIĘCEJ INFORMACJI

8 listopada 2008 Hubertus w "Leśniku" KULTURA

W Kole Łowieckim nr 2 „Leśnik” w Lublinie hubertusowskie polowanie odbyło się w sobotę 8 listopada 2008 roku a udział w nim wzięło 61 myśliwych. Tradycją Koła jest, że uroczyste polowania mają charakter otwarty, tak też w sobotę na hubertusowskim polowaniu uczestniczyło wielu gości z zaprzyjaźnionych kół jak i władz łowieckich.

WIĘCEJ INFORMACJI

9 listopada 2008 Uroczystości Hubertoskie w „Bażancie” KULTURA

9 listopada 2008 roku myśliwi zrzeszeni w Kole Łowieckim nr 69 „Bażant” w Bełżycach zgromadzili się na niecodziennej uroczystości jaką były obchody dnia świętego Huberta. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8:00 rano, zbiórką myśliwych i odprawą przed raczej symbolicznym w tym dniu polowaniu, oczywiście na bażanty.

WIĘCEJ INFORMACJI

22 listopada 2008 HUBERTUS w HUBERTUSIE Puławski Klub Kół Łowieckich „Hubertus”

Puławski Klub Kół Łowieckich „Hubertus”, podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, dla wszystkich zrzeszonych w nim myśliwych zorganizował wspólne polowanie hubertoskie. Odbyło się ono w dniu 22 listopada 2008 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

9 listopada 2008 Hubertus w "Łosiu" KULTURA

9 listopada 2008 roku myśliwi Kola Łowieckiego nr 8 „Łoś” w Lublinie zgromadzili się na niecodziennej uroczystości jaką były obchody dnia świętego Huberta. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8:00 rano, polową mszą świętą celebrowaną przez Kolegę myśliwego Księdza Andrzeja Jankoskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

14 listopada 2008 Hubertus Krajowy 2008 KULTURA

Tegoroczne ogólnokrajowe obchody dnia św. Huberta odbyły się 14 listopada 2008 roku w Warszawie. Podobnie jak w latach poprzednich uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w Katedrze Warszawko-Praskiej, na ul. Floriańskiej. W uroczystej mszy świętej, uczestniczył poczet sztandarowy Polskiego Związku Łowieckiego, zaś jej oprawę muzyczną zapewnił zespół reprezentacyjny Polskiego Związku Łowieckiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

15 listopada 2008 SZTANDAR DLA "BAŻANTA" w PONIATOWEJ KULTURA

Dla każdego koła łowieckiego sztandar jest szczególnym elementem całokształtu jego działalności. Jest swoistym elementem konsolidującym i jednoczącym myśliwych, a jednocześnie wyrazem dbałości o kulturę i etykę łowiecką. Dlatego też coraz więcej kół łowieckich decyduje się na posiadanie własnego sztandaru.

WIĘCEJ INFORMACJI

2008/2009 ZA DAR SERCA - „Przyjaciel Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” KULTURA

Kapituła Wyróżnienia „Przyjaciel Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” nadała Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, Honorowy Tytuł – PRZYJACIEL AKCJI.

WIĘCEJ INFORMACJIfacebook