POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KULTURA ŁOWIECKA


15 sierpnia 2009 Rozpoczęcie sezonu na pióro `09 KULTURA

W dniu 15 sierpnia 2009 roku w niektórych kołach łowieckich, zgodnie z kalendarzem polowań, zainaugurowano sezon łowiecki "na pióro".

W sobotni poranek, polowania odbyły się m.in. w Kole Łowieckim nr 93 "Bażant" w Poniatowej oraz Kole Łowieckim nr 47 "Bekas" w Opolu Lubelskim.

Szczególna uroczystość odbyła się po zakończeniu polowania w Opolu Lubelskim, gdzie dwaj młodzi adepci myślistwa mieli swój chrzest myśliwski, który przeprowadził Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie Kol. Henryk Chwaliński.

Kolejnego dnia polowaniem na kaczki na kompleksie stawów rybnych w Przytocznie, sezon polowań zainaugurowało Koło Łowieckie nr 8 "Łoś" w Lublinie. Przed rozpoczęciem odbyła się ceremonia ślubowania jednego z młodych adeptów myślistwa, będącego od niedawna członkiem koła. Po zakończeniu ceremonii ślubowania i życzeniach od kolegów myśliwych, wszyscy udali się na polowanie, które po kilku godzinach zakończyło się uroczystym pokotem i wręczeniem medali najlepszym myśliwym, tj. medali króla polowania.
W dniu 22 sierpnia , sezon łowiecki rozpoczęli myśliwi zrzeszeni w Kole Łowieckim nr 25 "Uroczysko" w Lublinie . Rozpoczęcie sezonu miało uroczysty charakter, gdyż przed polowaniem odbyło się ślubowanie nowoprzyjętego myśliwego, który stawia pierwsze kroki w swej łowieckiej przygodzie, wśród kolegów właśnie z tego koła. Po ceremonii ślubowania wszyscy udali się na dwa kompleksy stawów rybnych w obwodzie łowieckim nr 215, gdzie prawie przez 3 godziny polowali na "pióro". Pomimo faktu, że rozkład nie był zbyt imponujący, spotkanie kolegów "po strzelbie", przebiegało w miłe i koleżeńskiej atmosferze.Marian Flis
facebook