POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KULTURA ŁOWIECKA


29 listopada 2009 Pomóż dzieciom przetrwać zimę KULTURA

W dniu 29 listopada 2009 roku, już po raz 11 rozpoczął swe działania 376 Sztab Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie.

W pierwszym dniu swej działalności, zebrane zostały dary w ilości 1200 kg. Dary te to głównie płody rolne i ogrodnicze, jak również artykuły żywnościowe, odzież, słodycze i środki czystości. Wszystkie zebrane dary w pierwszej kolejności dostarczone zostały do ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie Miasta Lublina. Zaś na bieżąco przy ul. Wieniawskiej 10 w Lublinie w siedzibie sztabu, przyjmowane są kolejne dary, które sukcesywnie przekazywane są do najbardziej potrzebujących.Marian Flis
facebook