POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE




KULTURA ŁOWIECKA 2013


15 marca 2013 Podsumowanie akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” KULTURA

W dniu 15 marca 2013 roku w siedzibie zarządu odbyło się spotkanie podsumowujące działalność sztabu akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, zarejestrowanego pod numerem 163 przy tutejszym zarządzie okręgowym.

WIĘCEJ INFORMACJI

14-15 WRZEŚNIA 2013 LUBELSKIE DNI KULTURY ŁOWIECKIEJ KULTURA

WIĘCEJ INFORMACJI

5 października 2013 HUBERTUS u DRWALA KULTURA

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, Lubelski Związek Hodowców Koni oraz Stajnia Wiesława Drwala, zorganizował kolejną edycję imprezy o nazwie „Hubertus u Drwala”.

WIĘCEJ INFORMACJI

20 października 2013 Biała niedziela KULTURA

Honorowe krwiodawstwo, pokaz ratownictwa medycznego dla lokalnego społeczeństwa Zakrzówka

WIĘCEJ INFORMACJI

30 października 2013 PAMIĘCI PROFESORA. ŁOWIECTWO BYŁO JEGO RELIGIĄ. KULTURA

Wszyscy, którzy znali prof. Jerzego Krupkę, zgodzą się ze stwierdzeniem, że była to nietuzinkowa postać polskiego łowiectwa. Jednak nie wszyscy pamiętają, że profesor odszedł on nas już 10 lat temu.

WIĘCEJ INFORMACJI

1 grudnia 2013 "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ" KULTURA

Stało się już niemal tradycją, że rokrocznie na początku grudnia przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie swoją działalność inicjuje Sztab Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

WIĘCEJ INFORMACJI



facebook