POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KULTURA ŁOWIECKA


CZERWIEC 2018 VI Lubelskie Dni Kultury Łowieckiej KULTURA ŁOWIECKA

Zespół Pałacowo - Parkowy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce gościł w dniu 24 czerwca 2018 roku uczestników VI Lubelskich Dni Kultury Łowieckiej, które obchodzone były wraz z obchodami 95 lat powstania Polskiego Związku Łowieckiego.

Uroczystość rozpoczęła się o godz.10.00 Mszą Świętą Hubertowską, odprawiana pod przewodnictwem kapelana myśliwych lubelskich ks. Waldemara Stawinogę oraz ks. Marcin Jarek. Obecne były sztandary kół łowieckich Okręgu Lubelskiego wraz ze sztandarem Okręgu Lublin. Zespół Sygnalistów „Nigdy nie zagaśnie” działający przy ZO PZŁ w Lublinie dokonał oprawy muzycznej mszy i uroczystości. Msza odprawiana była w intencji Zrzeszenia, myśliwych lubelskich oraz zmarłych poza granicami Polski z rodziny Zamoyskich . Przewodniczący Komisji Promocji, Kultury i Etyki Łowieckiej ORŁ Kol. Tomasz Marcinkowski prowadził uroczystości które rozpoczęły sygnały myśliwskie.Zebrani zostali powitani przez Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Panią Annę Fic-Lazor i Łowczego Okręgowego w Lublinie Kol. Andrzej Łacica.

Kolega Wojciech Eminowicz Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie dokonał otwarcia LDKŁ. Wręczono odznaczenia łowieckie.

Życzenia dla myśliwych Okręgu Lubelskiego w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego, który Vi Lubeslkie Dni Kultury Łowieckiej objął patronatem honorowym, złożył Wicemarszałek Grzegorz Kapusta. Marszałek Województwa wyróżnił 10 kół łowieckich dyplomami za aktywną działalność na rzecz rozwoju łowiectwa na Lubelszczyźnie oraz 10 myśliwych z naszego Okregu medalami Marszałka z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie.VI Lubelskie Dni Kultury Łowieckiej
odbyły się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego
Pana Sławomira Sosnowskiego,


przy wsparciu firmy „Pol-Skone” - producenta drzwi i okien,
firmy „Elite Expedition” ze Zwierzyńca
oraz Zakładu Przetwórstwa Mięsnego ,,Ryjek” w Nasutowie .


facebook