2019-004_program Polski Związek Łowiecki ORŁ i ZO w Lublinie

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KULTURA ŁOWIECKAwrzesień 2019 VII Lubelskie Dni Kultury Łowieckiej KULTURA ŁOWIECKA

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Lubelskich Dniach Kultury Łowieckiej, które odbędą się 7 września 2019 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Patronatem Honorowym uroczystości objęli: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, Łowczy Krajowy Albert Kołodziejski oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W tym roku partnerami imprezy są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Program uroczystości:

 • 11:00 Msza Hubertowska celebrowana przez Jego Ekscelencję ks. abp. Stanisława Budzika, w oprawie Zespołu Reprezentacyjnego PZŁ
 • Oficjalne otwarcie VII Lubelskich Dni Kultury Łowieckiej
 • Koncert Zespołu Reprezentacyjnego PZŁ
 • Koncert Zespołu Reprezentacyjnego RDPL „Polesia Czar”
 • Występ Zespołu Sygnalistów ZO PZŁ w Lublinie pod zawołaniem „Nigdy nie zagaśnie”
 • Biesiada Myśliwska – degustacja kiełbasy z dzika na gorąco, wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych, które poprowadzi zespół Hetmańscy Sarmaci

Wśród atrakcji:

 • Poczęstunek potrawami z dziczyzny, które przygotuje Kol. Wojciech Charewicz znany propagator kuchni myśliwskiej wraz z aktorem Kol. Andrzejem Grabarczykiem znanym z serialu KLAN
 • Degustacja kuchni myśliwskiej przygotowana przez Koła Łowieckie
 • Pokaz psów ras myśliwskich
 • Pokazy sokolnicze
 • Laserowy Trenażer Myśliwski
 • Zabawy edukacyjne dla dzieci
 • Warsztaty Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą
 • Wystawa Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej

Odbędzie się też otwarta akcja honorowego poboru krwi
zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy ZO Lublinfacebook