2019-004_program Polski Związek Łowiecki ORŁ i ZO w Lublinie

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KULTURA ŁOWIECKApaździernik 2019 Hubertus ogólnopolski KULTURA ŁOWIECKA

W imieniu Zarządu Okręgowego w Lublinie Polskiego Związku Łowieckiego zapraszamy do Zamościa, który w dniach 4-6 października 2019 roku będzie "stolicą łowiectwa" oraz miejscem obchodów Hubertusa Ogólnopolskiego.

Miasto Zamość ze swoją wielowiekową historią i pięknymi zabytkami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO jest miejscem, które warto zobaczyć i odwiedzić. To miejsce wyjątkowo wiąże się z historią łowiectwa w Polsce, przywołując pamiętne łowy króla Polski Stefana Batorego, które opisywał w poematach Jan Kochanowski. Podczas obchodów Hubertusa 2019 zaprezentowane zostanie wszystko to, co piękne w renesansowej "Padwie Północy" oraz regionie jakim jest Roztocze.


facebook