2019-004_program Polski Związek Łowiecki ORŁ i ZO w Lublinie

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KULTURA ŁOWIECKAwrzesień 2019 BIAŁA NIEDZIELA W STRZYŻEWICACH - RECHCIE KULTURA ŁOWIECKA

W imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Okręgowym w Lublinie Polskiego Związku Łowieckiego zapraszamy na Akcję Honorowego Krwiodawstwa w Gminie Strzyżewice oraz "Białą Niedzielę" w trakcie której będzie można uzyskać poradę medyczną w zakresie ortopedii, kardiologii, ginekologii, pediatrii, dietetyki, fizjoterapii, medycyny rodzinnej, oraz bezpłatne porady prawne.

Dodatkowe atrakcje to "Stół edukacyjny dla dzieci", pokazy ratownictwa medycznego, darmowa grochówka i konkursy z nagrodami


22 września 2019 roku
w Szkole Podstawowej w Strzyżewicach-Rechcie


facebook