POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KULTURA ŁOWIECKAODZNACZENIA ŁOWIECKIE


ZŁOM

najwyższe odznaczenie łowieckie ustanowiono przez Wydział Wykonawczy Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich 28 listopada 1929 roku na wniosek inż. Hermana Knothe. Początkowo odznaczenie to nazywało się Honorowy Żeton Zasługi - ZŁOM. W 1934 roku nazwę skrócono do brzmienia ";ZŁOM";

Projekt odznaczenia wykonał inż. Herman Knothe. Pierwsze odznaczenie Kapituła Odznaczeń Łowieckich przyznała 4 grudnia 1930 roku.MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ

ustanowiony został w dniu 11 grudnia 1929 roku przez Wydział Wykonawczy Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich jako odznaczenie trzy stopniowe; złoty, srebrny i brązowy.

Medal zawieszany jest na ciemnozielonej wstążce o szerokości 35 mm z 5 mm dwoma czerwonymi paskami na brzegach wstążki.

Złom, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej nadaje się za zasługi na polu łowiectwa, w tym za działalność na rzecz jego organizacji - Polskiego Związku Łowieckiego, uwzględniając:

  • wydajna i długotrwałą pracę organizacyjną w organach i władzach Polskiego Związku Łowieckiego,
  • osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny,
  • ewidentne rezultaty w ochronie środowiska,
  • walkę z kłusownictwem,
  • osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim,
  • znaczące osiągnięcia w hodowli i tresurze psa myśliwskiego,
  • wzorową postawę etyczna i koleżeństwo.


MEDAL ŚWIĘTEGO HUBERTA

Medal Św. Huberta ustanowiony został w dniu 16 grudnia 1993 roku uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej na wniosek Kolegium Odznaczeń Łowieckich. Medal przyznawany jest co 5 lat w dniu 3 listopada począwszy od 1993 roku. Medal Św. Huberta nadaje się za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny. Osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej.

Pierwsze medale wyjątkowo i jednorazowo przyznano w 1993 roku osobom i Towarzystwom {Kołom} które były członkami Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich a później Polskiego Związku Łowieckiego do 1939 roku.MEDAL ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA LUBLSZCZYZNY

Medal ustanowiony został przez Wojewódzki Sejmik Łowiecki w dniu 28 czerwca 2002 roku na wniosek Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie. Medal jest jednostopniowym regionalnym odznaczeniem nadawanym członkom PZŁ jak i osobom i instytucjom nie będącymi myśliwymi i nie zrzeszonymi w PZŁ.
Przyznania Medalu dokonuje Kapituła Medalu powoływana przez Lubelski Wojewódzki Sejmik Łowiecki.ODZNAKA ORGANIZACYJNA PZŁ

Polski Związek Łowiecki posiada również odznakę organizacyjną, której wzór na przestrzeni lat ulegał zmianie

23 maja 1936 roku Wydział Wykonawczy Polskiego Związku Łowieckiego w wyniku rozpisanego konkursu wybrał za odznakę projekt artysty grafika Ostoi-Chrostowskiego. Wybór tego projektu zatwierdzono 14 marca 1937 roku. Odznakę wykonał zakład grawerski pana Wiktora Gontarczyka z Warszawy w dwu wielkościach: 22 mm i 12,5 mm. /wzór z lewej/

Po II wojnie światowej w 1946 roku naczelna Rada Łowiecka postanowiła zmienić odznakę PZŁ. Rozpisano konkurs, którego żaden z projektów nie wygrał. Wobec powyższego przyjęto odznakę "Hubertowską" przedwojennego Wielkopolskiego Związku Myśliwych, zmnieniając w niej litery W.Z.M na P.Z.Ł. /wzór środkowy/

Po wejściu w życie nowego statutu PZŁ w 1953 roku powrócono do wzoru odznaki organizacyjnej z roku 1937. Ponownie rozpisano konkurs, który wygrał projekt pana Aleksandra Stańczyka - grafika z redakcji "Łowca Polskiego". Odznakę wykonał zakład grawerski pana Stanisława Lendzioszka z Warszawy. /wzór z prawej/. Odznaka ta przetrwała do 1993 roku, w którym to powrócono do wzoru z roku 1946.Zobacz inne odznaki łowieckie

facebook