POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KULTURA ŁOWIECKAZwyczaje i ceremoniały na polowaniach zbiorowych


Polowania zbiorowe są właściwie jedyną możliwością do poznania charakterów naszych łowców. Jednocześnie poziom organizacji stanowi o wizerunku koła łowieckieg.

W wielu kołach zbiorówki prowadzone są na bardzo wysokim poziomie, lecz są też i takie, w których różnie to wygląda. Trudno winić za taki stan rzeczy zarządy kół, gdyż brakuje w łowieckich księgarniach poradnika, w którym w skrótowej formie można byłoby znaleźć wskazówki w jaki sposób przeprowadzić ceremoniały łowieckie na polowaniu. Dotychczasowe opracowania w tym zakresie znacznie się pomiędzy sobą różnią, a co za tym idzie, różnie są też w kołach interpretowane. Ostatnim obowiązującym wzorcem jest "Zbiór zasad, etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich" opracowany przez NRŁ w 1992r.

Do opracowania ceremoniałów jakie powinny być stosowane na polowaniach, wykorzystano też następujące prace: W.Krawczyńskiego "Łowiectwo" z 1947r., A.Habera "Gospodarstwo łowieckie" z 1961r., T.Pasławskiego "Łowiectwo dla leśników" z 1987r., M.P.Krzemienia "Tradycje i zwyczaje łowieckie" z 1994r. oraz w/w opracowanie NRŁ z 1987r. i 1992r.


Całość opracowania postanowiono podzielić na części:


Przeczytaj również : "Zbiór zasad etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich" opracowany przez Komisję Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich Naczelnej Rady Łowieckiej, Przyjęty przez Naczelną Radę Łowiecką 6 czerwca 1992 r.

źródło : witryna PZŁfacebook