POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KYNOLOGIA W OKRĘGU LUBELSKIM PZŁ


21 lutego i 14 marca 2009 Szkolenie Instruktora Kynologii Myśliwskiej KYNOLOGIA

Zgodnie z wytycznymi Uchwały XXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 2 lipca 2005 roku, mówiącej o tym, że do końca kadencji, każde z kół łowieckich winno posiadać w swoich szeregach, przynajmniej jednego instruktora kynologii myśliwskiej, w dniach 21 lutego i 14 marca 2009 roku Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie przedmiotowe szkolenie przeprowadził.

W pierwszym dniu szkolenia, prowadzący kol. Piotr Zając w formie zajęć wykładowych, zapoznał zebranych z problematyką dotyczącą pochodzenia i podziału psów myśliwskich, zasad wyboru i szkolenia psów określonych ras, organizacji i wymagań związanych z hodowlą psów rasowych oraz prób i konkursów psów.

W drugim dniu szkolenia odbyły się zajęcia praktyczne, przeprowadzone w OHZ Wierzchowiska. Dodatkowo lek. wet. Krzysztof Szabała, zapoznał zebranych z bieżącą problematyką dotyczącą najczęściej występujących chorób psów oraz specyfiki żywieniowej.

Po zakończeniu szkolenia wszyscy jego uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia, potwierdzające jego ukończenie. O tym, że problematyka kynologii, jest niezmiernie ważna we współczesnym łowiectwie może świadczyć fakt, uczestnictwa ponad 80 osób w przeprowadzonym szkoleniu.


Marian Flisfacebook