POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
KULTURA ŁOWIECKAHISTORIA "ŁOWCA LUBELSKIEGO"

"Człowiek opanowany jakąś pasją, nigdy nie jest bankrutem życiowym"ROK 20171/2017 roku

2/2017 roku

ROK 20151/2015 roku

2/2015 roku

ROK 20141/2014 roku

2/2014 rok

3/014 roku

4/2014 roku

ROK 2001


"Łowiec Lubelski" nabiera barw. Dosłownie i w przenośni. Cały jest kolorowy z takimiż zdjęciami, które szczególnie na okładce zwracają uwagę. Kredowy papier i najwyższa jakość druku, zapewniona przez najnowocześniejsze maszyny w Polsce w drukarni Anny i Janusza Genejów, są natychmiast dostrzeżone przez czytelników. A ich ilość lawinowo wzrosła, bowiem nakład zwiększono do 1000 egzemplarzy.


O czym pisano w roku 2001 - spisy treści i okładki


ROK 2000


W kolejnym, piątym roku wydawania "Łowca Lubelskiego", nie ukazuje się on przez pierwsze trzy kwartały. Po czerwcowym XVI Okręgowym Zjeździe Delegatów PZŁ, powołano Komisję Medialną ORŁ w Lublinie w składzie: Jan Bogdan Kozyra - przewodniczący, Henryk Chwaliński, Leszek Eminowicz, Kleofas Obuch, Bohdan Szucki i Maciej Wątróbka. Cały skład komisji stanowi równocześnie kolegium redakcyjne pisma - z redaktorem prowadzącym J. Bogdanem Kozyrą - które wspomaga łowczy okręgowy Karol Cichowski.


O czym pisano w roku 2000 - spis treści i okładka


ROK 1999


Format Łowca Lubelskiego jest taki sam, jak w latach ubiegłych ( A5 ). Nie zmieniła się również jakość i gramatura papieru. Na pierwszej stronie okładki uwagę zwraca wyróżniający się wielkością czcionki tytuł pisma i reprodukcje akwarel przedstawiających zwierzęta, pędzla Anny Fic-Lazor. W kolejnych kwartałach oglądamy bażanta, lisa, dzika i rogacza. Na czwartej stronie okładki umieszczony jest herb województwa lubelskiego i napis "Wojewódzka Rada Łowiecka w Lublinie".
Kwartalnik redaguje Komisja Tradycji, Etyki i Zwyczajów Łowieckich w składzie: Zygmunt Rutka - przewodniczący, Andrzej Albigowski, Krzysztof Kornacki i Ryszard Wolak oraz Karol Cichowski, J. Bogdan Kozyra i Bohdan Szucki.


O czym pisano w roku 1999 - spisy treści i okładki


ROK 1998


Okładka pisma, wykonana z papieru o wyższej gramaturze, nabiera kolorów. W każdym wydaniu, na jej pierwszej stronie, przedstawiane są sceny myśliwskie z zabytkowych obrazów stanowiących własność Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Na czwartej stronie okładki widnieje znak upamiętniający 75-lecie Polskiego Związku Łowieckiego.


O czym pisano w roku 1998 - spisy treści i okładki


ROK 1997


W roku 1997, przy zachowaniu formatu jak w roku poprzednim i podobnej objętości, wydawano "Łowca Lubelskiego" na papierze lepszej jakości, z okładką przedstawiającą głowę ryczącego jelenia, z wyróżniającym się napisem tytułu pisma. Od nr 7. pojawiły się pierwsze czarno-białe zdjęcia, a w numerze 8. po raz pierwszy wydrukowano wiersz.
Redakcję stanowiła nadal Komisja Tradycji, Etyki i Zwyczajów Łowieckich: Zygmunt Rutka - przewodniczący, Andrzej Albigowski, Krzysztof Kornacki i Ryszard Wolak oraz Karol Cichowski i Bohdan Szucki. Projekt graficzny okładki był autorstwa Anny Fic-Lazor.


O czym pisano w roku 1997 - spisy treści i okładki


ROK 1996


"Łowiec Lubelski" ukazał się po raz pierwszy w 1996 roku, jako kwartalnik Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Lublinie. Redakcję stanowili członkowie Komisji Tradycji, Etyki i Zwyczajów Łowieckich WRŁ w Lublinie w składzie: Andrzej Albigowski - redaktor naczelny, Karol Cichowski, Krzysztof Kornacki, Zygmunt Rutka, Bohdan Szucki i Ryszard Wolak. Składany był przez Beatę Wójcik, a korektę przeprowadzał A. Wiktor.
Wydawany był w postaci 30-32 stronicowej czarno-białej broszury w formacie A5, w nakładzie 100 egzemplarzy. Okładka, przez pierwszy rok, była jednakowa dla wszystkich numerów: biała z nazwą pisma oraz znakiem w postaci stylizowanego jelenia otoczonego zielonym kręgiem z napisem na dole "Łowiec Lubelski".


O czym pisano w roku 1996 - spisy treści i okładki
facebook