POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
OKRĘG LUBELSKI PZŁ

1% DLA ZWIERZYNYW związku z licznymi zapytaniami do biura ZG PZŁ, dotyczącymi wpłat 1 % podatku, informujemy że fundacją stanowiącą własność PZŁ jest FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS 0000319773).

Prosimy o wspieranie działań fundacji, która od 2009 roku wsparła ponad 50 kół w zakresie zasiedlania łowisk w kuropatwy i bażanty.


Więcej informacji w witrynie internetowej Fundacji: http://www.fundacjareintrodukcji.pl/Dnia 31 grudnia 2008 roku z inicjatywy Polskiego Związku Łowieckiego powstała Fundacja Ochrony i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących.

Podstawowymi celami jej działania są:

Wspieranie działań Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących
Zachowania bioróżnorodności środowiska naturalnego i racjonalną gospodarkę jego zasobami, w szczególności w zakresie gospodarki łowieckiej.
Zachowanie w jak najlepszym stanie gatunków zwierząt dziko żyjących ku pożytkowi przyszłych pokoleń i dla podtrzymania wielowiekowej tradycji ojczystego łowiectwa.


Fundatorem jest Polski Związek Łowiecki, zaś na czele Fundacji stoją: Zgromadzenie Fundatorów, Zarząd i Rada Fundacji.

W ramach realizacji celów statutowych planowane m.in. są następujące działania:

Nabywanie sprzętu i wyposażenia dla placówek hodowli zwierząt i stacji badawczych
Wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych zgodnych z celami fundacji oraz wszelkich programów ochrony, hodowli i reintrodukcji gatunków zwierzyny drobnej
Wspieranie kół łowieckich w zakresie rozwoju programów ubezpieczeń od szkód w uprawach powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące
Uzyskiwanie środków finansowych w ramach funduszy i programów Unii Europejskiej z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji
Popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii, hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących
Szczególne wspieranie wszelkich programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o polskiej przyrodzie i łowiectwie wśród dzieci i młodzieży
facebook