POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
OKRĘG LUBELSKI PZŁ


2006 STATYSTYKA ŁOWIECK ZA ROK GOSPODARCZY 2005/2006 W LUBELSKIM OKRĘGU PZŁ OKRĘG LUBELSKI PZŁ

STATYSTYKA ŁOWIECK ZA ROK GOSPODARCZY 2005/2006 W LUBELSKIM OKRĘGU PZŁ


POPULACJA WAŻNIEJSZYCH ZWIERZĄT ŁOWNYCH W 2006 ROKU(dane szacunkowe z połowy marca)
Łosie Daniele Jelenie Sarny Dziki Lisy Zające Bażanty Kuropatwy .
725 103 3 552 36 814 6 746 20 576 46 006 28 564 38 634 .
ODSTRZAŁ WAŻNIEJSZYCH ZWIERZĄT ŁOWNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW W SEZONIE 2005/06
. Daniele Jelenie Sarny Dziki Lisy Zające Bażanty Kuropatwy Kaczki
. 7 714 5 749 3 591 13 317 3 791 4 451 1 147 8 536


facebook