POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
OKRĘG LUBELSKI PZŁ


26 LUTEGO 2009 NARADA PREZESÓŁ KÓŁ ŁOWIECKICH OKRĘGU LUBELSKIEGO OKRĘG LUBELSKI PZŁ

W dniu 26 lutego 2009 roku, w siedzibie Zarządu Okręgowego odbyło się robocze spotkanie Prezesów Kół Łowieckich Okręgu Lubelskiego. Podczas spotkania zaproszeni goście z Kancelarii Brokerskiej „Modus”, przedstawili i omówili ofertę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności za szkody łowieckie. Dodatkowo przedstawili kilka pakietów ubezpieczeniowych przygotowanych specjalnie dla myśliwych jak również członków ich rodzin.

Z całą pewnością należy stwierdzić, że największym zainteresowaniem wśród przedstawicieli kół, cieszył się pakiet obejmujący odpowiedzialność z zakresie szkód w uprawach i płodach rolnych. Każdy z uczestników spotkania otrzymał materiały informacyjne na przygotowanej płycie CD, co stwarza możliwość dokładnego zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami.W dalszej części narady, którą prowadził łowczy okręgowy, poruszona została bieżąca problematyka funkcjonowania kół, a głównie ta dotycząca dokumentacji łowiecko hodowlanej, zwłaszcza prawidłowego jej przygotowania w związku ze zbliżającym się okresem opiniowania i zatwierdzania planów łowiecko-hodowlanych.

Poruszona została również problematyka dotycząca oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i wyceny medalowej trofeów łowieckich.

Łowczy okręgowy poinformował i ustalił zakres szkoleń, które po aprobacie przedstawicieli kół, w związku z zapotrzebowaniem, przewidziane są do realizowania w bieżącym roku. Uczestnicy spotkania poinformowani zostali również o możliwości korzystania kół z systemu informatycznego Łowiectwo w Polsce jak również, w celu lepszego propagowania łowiectwa wśród społeczeństwa, o możliwości korzystania z witryny internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie.

Na zakończenie łowczy okręgowy, poinformował zebranych o wytycznych Uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej nr 60/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku, w sprawie stroju organizacyjnego i dystynkcji oraz przekazał kilka informacji, dotyczących bieżącej działalności kół.

DO POBRANIA : ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NRŁ nr 60/2008 w sprawie stroju organizacyjnego i dystynkcji /PDF/

Marian Flisfacebook