POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
OKRĘG LUBELSKI PZŁ


2012 DOKARMIAMY ZWIERZĘTA OKRĘG LUBELSKI PZŁ

W związku z okresem zimowym, zwracamy się z gorącym apelem o przygotowanie odpowiedniej ilości oraz jakości karmy celem jej wykorzystania do zimowych zabiegów dokarmiania, jak również wykonania odpowiedniej ilości urządzeń do dokarmiania lub ewentualnego remontu starych, tak aby mogły one być wykorzystane zimą.

Pamiętajmy, że okres niekorzystnych warunków pogodowych dopiero się rozpoczął, a tym samym obowiązki te winny być wykonywane sumiennie przez cały okres zimowy.


Marian Flisfacebook