POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
OKRĘG LUBELSKI PZŁ


15 lipca 2014 ZASIEDLANIE KUROPATW - 2014 OKRĘG LUBELSKI PZŁ

W dniu 15 lipca 2014 roku do dwóch obwodów łowieckich naszego okręgu, dzierżawionych przez Koło Łowieckie nr 75 „Darz Bór” we Franciszkowie, trafiło 200 kuropatw z przeznaczeniem do zasiedleń.Koło to stało się beneficjentem konkursu ogłoszonego przez Fundację Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było opracowanie dwuletniego programu zasiedleń, uwzględniającego m.in. wstrzymanie polowań na ten gatunek przez 2 lata, jak również poprawy warunków bytowania oraz monitoring poprzez dwukrotną inwentaryzację w ciągu roku. Koło łowieckie biorące udział w programie zadeklarowało także udział własny, jak również intensyfikację redukcji drapieżników.

Marian Flis
facebook