POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
OKRĘG LUBELSKI PZŁ


wrzesień 2014 ZASILANIE BAŻANTAMI ŁOWISK NASZEGO OKRĘGU - 2014 OKRĘG LUBELSKI PZŁ

Rokrocznie na początku września w ramach programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej , ze środków zarządu okręgowego zakupywane są bażanty, które nieodpłatnie przekazywane są kołom łowieckim celem zasiedlleń. Z  kolei koła łowieckie przygotowują do tego celu łowiska oraz monitorują wsiedlone zwierzęta po ich wypuszczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji pojawiających się niejednokrotnie dość znacznych ilości lisów. W bieżącym roku inicjatywę wsiedleń wsparły również środki finansowe w postaci dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dzięki wsparciu udało się zakupić ponad 1,5 tys. ptaków, które wsiedlone zostały do łowisk Lubelszczyzny.Program składał się dwóch etapów pierwszy z nich finansowany był w całości ze środków zarządu okręgowego zaś drugi realizowany był wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. O dobrej kondycji wsiedlonych zwierząt świadczyć może fakt, iż po wypuszczeniu oddalały się one zarówno na ciekach jak i odfruwały. Całości zabiegów przyglądali się Reporterzy Panoramy Lubelskiej, którzy przygotowali materiał wyemitowany na antenie Telewizji Lublin.Marian Flis
facebook