POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
OKRĘG LUBELSKI PZŁ


5 listopada 2014 ZASIEDLANIE ZAJĘCY - 2014 OKRĘG LUBELSKI PZŁ

W dniu 5 listopada 2014 roku do dwóch obwodów łowieckich, dzierżawionych przez Koło Łowieckie nr 75 „Darz Bór” we Franciszkowie, oraz Koło Łowieckie nr 84 „Przepiórka” w Lublinie trafiło 100 zajęcy z przeznaczeniem do zasiedleń.Koła te stały się beneficjentami konkursu ogłoszonego przez Fundację Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było opracowanie dwuletniego programu zasiedleń, uwzględniającego m.in. wstrzymanie polowań na ten gatunek przez 2 lata, jak również poprawy warunków bytowania oraz monitoring poprzez dwukrotną inwentaryzację w ciągu roku. Koło łowieckie biorące udział w programie zadeklarowało także udział własny, jak również intensyfikację redukcji drapieżników.Wsiedlane zające początkowo były dość nieufne do nowego środowiska, lecz już po chwili rozbiegły się z wielkim impetem po terenie, co zostało uwidocznione na fotografiach. Całości przedsięwzięcia przyglądali się reporterzy Panoramy Lubelskiej.Marian Flis
facebook