POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
OKRĘG LUBELSKI PZŁCHARAKTERYSTYKA OKRĘGU LUBELSKIEGO PZŁ


Naczelna Rada PZŁ w dniu 1 marca 2000 roku ustaliła granice utworzonych okręgów.  Lubelski  Okręg PZŁ obejmuje obszar małego województwa lubelskiego. W aktualnym podziale administracyjnym kraju praktycznie zamyka się w granicach powiatów: kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, opolskiego, ryckiego i puławskiego.

Okręgu położony jest na obszarze  Wyżyny Lubelskiej zbudowanej ze skał okresu kredowego.  Przyczyniły się one do wytworzenia urozmaiconej rzeźby, którą tworzą; ostańce, pagóry, płaskowyże, obniżenia  bezodpływowe, doliny - w tym przełomowe.

Wśród krain geograficznych niższego rzędu na tym obszarze wyróżnia się:

 • Płaskowyż Nałęczowski, pomiędzy Lublinem a doliną Wisły, z lessową rzeźbą, m.in. gęstą siecią wąwozów.
 • Małopolski Przełom Wisły, od Annopola do Puław, o deniwelacjach do 100 m.
 • Pojezierze Łeczyńsko - Włodawskie; 68 jezior od 1 ha do 284 ha (Uściwierz) i głębokości do 39 m (Piaseczno)
 • Dolina Dolnego Wieprza od Kocka do ujścia Wisły w Dęblinie, naturalny bieg rzeki, dolina do 4 km szerokości, miejscami wyniesione brzegi, starorzecza, wydmy, Lasy Puławskie.

Uwagę zwracają liczne parki krajobrazowe; Kazimierski, Kozłowiecki, Krzczonowski, Nadwieprzński i Wrzelowiecki..

Klimat tworzą ścierające się masy powietrza  kontynalnego i oceanicznego. Charakteryzują go znaczne wahania temperatur rocznych, gorące lata i mroźne zimy oraz umiarkowane opady. Roczna suma opadów wynosi 550-650 mm, okres wegetacji trwa 210-220 dni.

Wyżyna Lubelska z uwagi na żyzne gleby wykorzystywane rolniczo należy do najsłabiej zalesionych obszarów w Polsce a wskaźnik lesistości w Okręgu lubelskim wynosi 16% przy średniej krajowej 28%. Lasy zajmują powierzchnie około 108 tysięcy hektarów i rosną na siedliskach żyznych, to jest lasu i boru świeżego - 87%, lasu wilgotnego - 7,7%. Gleby bagienne stanowią 3,4% powierzchni lasów a suche 1,3%. Powoduje to, że lasy mieszane i liściaste z bogatym podszytem i podrostem zajmują ponad 50% powierzchni są bogate w zapasy żeru suchego, przez co stanowią dobrą bazę żerową, głównie dla jeleniowatych. Jednak rozdrobnienie kompleksów leśnych w większości poniżej 1000 ha przy braku korytarzy migracyjnych nie stanowią dobrej ostoji dla zwierzyny grubej  poza sarną.

Większe kompleksy leśne na terenie Okręgu to Lasy Kozłowieckie o powierzchni około 8 tysięcy hektarów, Lasy Puławskie około 4 tysiące i Lasy Wrzelowieckie 2 tysiące hektarów.

Łączna powierzchnia obwodów w Okręgu Lubelskim  wynosi 613745 hektarów z których tylko 18 % (112633 ha) stanowią lasy, jednak zróżnicowane przyrodniczo  tereny stwarzają ogólnie dobre warunki dla rozwoju populacji  zwierzyny łownej.


Zobacz : mapy obwodów w Okręgu Lubelskim


Powojenna odbudowa populacji jelenia szlachetnego i daniela

W latach 1958 - 1963 w celu odbudowy na terenach Polski wschodniej populacji jelenia szlachetnego i daniela, po stratach wynikłych jako skutek dwóch wojen światowych, dokonano ich przesiedlenia na teren województwa lubelskiego. Wśród wypuszczanych jeleni utrzymano strukturę płci 1:1,5 - 2, a udział cieląt utrzymano na poziomie 10%. Jelenie i daniele przed zasiedleniem przechodziły kwarantannę w specjalnie do tego celu wybudowanych zagrodach.


Lokalizacja introdukcji jelenia :


NADLEŚNICTWO JELENIE - OGÓŁEM BYKI ŁANIE CIELAKI POCHODZENIE Z WOJEWÓDZTW
Biała Podlaska24 5 12 7poznańskie, olsztyńskie, katowickie
Parczew28 6 19 3poznańskie, gdańskie, opolskie
Lubartów58 21 33 4opolskie, gdańskie, olsztyńskie, katowickie
Międzyrzec6 * 4 2poznańskie, krakowskie
Puławy20 6 14 *poznańskie, olsztyńskie
Świdnik16 7 9 *poznańskie, katowickie
Józefów34 11 23 *olsztyńskie
Biłgoraj29 10 16 3poznańskie, olsztyńskie
Janów Lubelski23 5 13 5olsztyńskie, poznańskie, zielonogórskie
Łuków23 6 14 3 katowickie, opolskie
RAZEM :2617715727

Zasiedleniami pominięto duże kompleksy leśne położone na terenie Nadleśnictw Sobibór i Włodawa. Akcją introdukcji ze strony OZLP koordynowali Koledzy Kalikst Jankiewicz i Krystyn Barszczewski.
Mimo tego, że Lubelszczyzna nie jest generalnie predysponowana jako miejsce hodowli jeleni z powodu dużego rozdrobnienia kompleksów leśnych i ogólnie małej lesistości, introdukcja powiodła się. Świadczy o tym wielkość pozyskania oraz ilość trofeów medalowych.

Nie przyniosło oczekiwanych efektów zasiedlenie daniela pomimo, że wielkość wypuszczonych sztuk wyniosła 190.

Koordynatorem odłowów i przesiedleń z ramienia OZLP Opole był doskonały znawca jeleniowatych i wytrawny mysliwy Jerzy Czech-Cichocki oraz Romuald Chmielewski leśniczy w Nadleśnictwie Popielów, który organizował przesiedlenia z Nadleśnictw Popielów, Kup i Karłowice. O pozostałych osobach biorących w tej akcji udział danych brak.Trofea medalowe


O jakości zwierzyny grubej w województwie lubelskim świadczą zdobyte przez myśliwych zamieszkałych na terenie Okręgu Lubelskiego złotomedalowe trofea :


Nazwisko imię Nr koła Rok pozyskania Miejsce pozyskania Punktacja
WIEŃCE JELENIA
Walenda Leszek91- Puławy1994Puławy219,64
Burzyński Józef 7 - Lublin1983Radzyń Podl.217,17
Jankiewicz Kalikst90- Lublin1976Józefów214,12
Wiejak Krzysztof91 - Puławy1991Puławy213,28
Cichowski Karol9 - Lublin1988Puławy212,16
Chrzanowski JerzyOlsztyn1974Tomaszw Lub.210,87
Stasiak Karol2 - Lublin1975Parczew210,10
Wśród myśliwych naszego Okręgu Kol. Karol Stasiak jest  posiadaczem najmocniejszego wieńca- 242,06 pkt C.I.C zdobytego w roku 1967  w Nadleśnictwie Krempna
PAROSTKI ROGACZY
Dziuba Dariusz77 - Lublin2003Puławy211,08
Pikula Hieronim6 - Lublin1982Chełm169,07
Pikula Hieronim6 - Lublin1982Chełm166,02
Sontag Jan9 - Lublin1973Tomaszów Lub.165,88
Chrzanowski JerzyOlsztyn1978Hrubieszów165,20
Furmanik Franciszek2 - Lublin1986Tomaszów Lub.160,17
Lis Ryszard75- Franciszków1982Świdnik159,30
Chrzanowski JerzyOlsztyn1971Tomaszów Lub.157,90
Mijal Kazimierz89 - Siemień1978Chełm156,55
Ornat Jan.1991Puławy155,98
ORĘŻE DZIKÓW
Skwira Mieczysław89 - Lublin1974Puławy132,85
Koźmian Jan.1931Mełgiew130,70
Potocki Maurycy.1934Wierzchowiska130,20
Zaborski Tadeusz8 - Lublin1991Lubartów129,60
Orlewski Tadeusz.1971Puławy129,15
Bedynek Edmund116 - Puławy1985Puławy128,15
Mazepa Mieczysław2 - Lublin1971Świdnik128,10
Sontag Jan9 - Lublin1932Wierzchowiska127,25
Jasik Jacek47 - Opole Lub.1997Kraśnik127,00
Duda Józef.1956Puławy128,95

Wśród 10 najwybitniejszych polskich trofeistów trzech pochodzi z Okręgu Lubelskiego. Kolega Karol Stasiak oraz  nieżyjący już  koledzy Jerzy Chrzanowski i Kalikst Jankiewicz.


Na terenie Okręgu Lubelskiego zlokalizowane jest 100 obwodów łowieckich, z których miejscowe koła dzierżawią 88, 9 obwodów dzierżawią koła warszawskie oraz 2 obwody stanowią OHZ: 2 Lasów Państwowych i 1 PZŁ. Lubelskie koła poza terenem Okręgu dzierżawią 48 obwodów zlokalizowanych na obszarze okręgów w Białej Podl. Chełmie, Zamościu i Tarnobrzegu

Rada Okręgowa w Lublinie i Zarząd Okręgowy w Lublinie


Siedziba Rady Okręgowej i Zarządu Okręgowego w Lublinie znajduje się we własnym lokalu przy ul. Wieniawskiej 10.

Poza lokalami biurowymi w siedzibie Rady i Zarządu znajduje się muzeum łowieckie. Dla narad, spotkań myśliwych dostępna jest świetlica
Koła łowieckie Okręgu


Okręg lubelski skupia 54 Koła Łowieckie - zobacz wykaz - z których dwa zostały  wyróżnione ZŁOMEM - najwyższym odznaczeniem w naszej organizacji  :

 • Koło Łowieckie nr 9  Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie w Lublinie - rok nadania 2001 / charakterystyka koła
 • Koło Łowieckie nr 39 MIŚ w Kocku - rok nadania 2002

Trzy Koła odznaczone zostały Medalem Świętego Huberta:

 • Koło Łowieckie nr 3 JELEŃ w Lublinie - rok nadania 1993,
 • Koło Łowieckie nr 9 Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie - rok nadania 1993. / charakterystyka koła
 • Koło Łowieckie nr 1 SZARAK - rok nadania 1998 / charakterystyka koła

Złotym Medalem Zasługi odznaczonych zostało 20 kół:


Nr koła Nazwa koła Rok nadania
2 LEŚNIK 1986
3JELEŃ1987
5DĄBROWA1988
12SZÓSTAK1988
39MIŚ1988
69BAŻANT1988
1SZARAK1993 charakterystyka koła
9L.T.M1993 charakterystyka koła
8ŁOŚ1993
44SOKÓŁ1993
155STAWY1996
7KNIEJA1997
77CYRANKA1997
47BEKAS1998
193DIANA1998
38BÓR1999
116KNIEJA2000
53BAŻANT2002
67KROGULEC2002
25UROCZYSKO2002


Do najstarszych kół w Okręgu należą:

 • Koło nr 9 Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie w Lublinie - rok założenia 1925 / charakterystyka koła
 • Koło nr 3 JELEŃ Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Lublinie - rok założenia 1927


W Okręgu lubelskim zarejestrowanych było na dzień 31.12.2016 roku 2958 myśliwych, z tego zarejestrowanych w kołach łowieckich 2490 a niestowarzyszonych z kołami 468. Dian w Okręgu było 60

Odznaczenia łowieckie myśliwych


ZŁOM


W powojennej historii lubelskiego łowiectwa ZŁOMEM najwyższym odznaczeniem łowieckim uhonorowano 37  myśliwych:


Nazwisko imię Nr i nazwa koła Rok nadania Sylwetki
Krupka Jerzy74 - KACZUSZKA1986 wspomnienia
Policha Leopold9 - LUBELSKIE TOWARZYSTWO MYŚLIWSKIE - Lublin1968
Gieracz Bogdan37 - KNIEJA - Lubartów1971 wspomnienia
Kuncewicz Władysław72 - BEKAS - Puławy1971
Mareczko Stefan89 - SIEMIEŃ - Lublin1971
Jankowski Franciszek3 - JELEŃ - Lublin1972
Mazepa Mieczysław2 - LEŚNIK - Lublin1972
Wysocki Eugeniusz8 - ŁOŚ - Lublin1972 wspomnienia
Kujawski Janusz116 - KNIEJA - Puławy1973 wspomnienia
Pyzikowski Zbigniew9 - LUBELSKIE TOWARZYSTWO MYŚLIWSKIE - Lublin1975
Jankiewicz Kalikst90 - DARZ BÓR - Lublin1978
Mijal Kazimierz89 - SIEMIEŃ - Lublin1980
Rózga Wacław89 - SIEMIEŃ - Lublin1981
Mazur Zygmunt2 - LEŚNIK - Lublin1982wspomnienia
Soborski Stefan90 - DARZ BÓR - Lublin1983
Więckowski Mieczysław52 - DĄBROWA BÓR - Kraśnik1983
Sontag Jan9 - LUBELSKIE TOWARZYSTWO MYŚLIWSKIE - Lublin1985
Nowicki Jerzy8 - ŁOŚ - Lublin1993
Szucki Bohdan39 - MIŚ - Kock1993
Żurawski Janusz151 - ŻUBR - Lublin1993
Kaczanowski Ryszard1 - SZARAK - Lublin1994
Barczewski Władysław90 - DARZ BÓR - Lublin1995
Łuczaj Lech9 - LUBELSKIE TOWARZYSTWO MYŚLIWSKIE - Lublin1997
Pałkowski Janusz7 - KNIEJA - Lublin1997
Cichowski Karol9 - LUBELSKIE TOWARZYSTWO MYŚLIWSKIE - Lublin1998
Domżał Henryk84 - PRZEPIÓRKA - Lublin1998
Kamiński Antoni72 - BEKAS - Puławy1998
Mizak Józef44 - SOKÓŁ - Puławy2000
Obuch Kleofas91- AZOTROP - Puławy 2000
Kosut Janusz90 - DARZ BÓR - Lublin2001
Bartosik Tadeusz36 - PRZEPIÓRKA - Lublin2001
Dołgan Władysław4 - SOKÓŁ - Lublin2002
Podleśny Stanisław83 - LIS - Lublin2002
Stasiak Karol2 - LEŚNIK - Lublin2002
Turski Hilary11 - HUBERTUS - Lublin2003
Burzyński Józef7 - KNIEJA - Lublin2003
Pałys Stanisław2 - LEŚNIK - Lublin2003
Albigowski Andrzej...2005
Łacic Ryszard...2005
Nowakowski Jan...2006
Dziedzic Roman...2007
Hajczuk Anatol...2007
Łuczeńczyk Rodion...2007
Pieniążek Bogdan... 2007
Bartnik Zdzisła...2008
Chwaliński Henryk... 2008
Kozyra Bogdan...2008
Eminowicz Wojciech...2009
Jachura Zdzisław...2009
Kopron Witold ...2010
Niburski Wacław...2010
Oleszczuk Konrad ...2010
Bedynek Edmund...2011
Styk Bolesław...2012
Krzyszczak Kazimierz... 2013
Mazurek Eugeniusz...2013
Pyryt Włodzimierz... 2013
Wlazły Roman...2013
Zakrzewski Stanisław...2013
Kornacki Krzysztof...2014
Iwanejko Henryk...2015
Walenda Leszek...2015
Berdys Marian...2016
Guściora Mirosław...2016
Kostyra Roman...2016
Miłkowski Jerzy...2016
Szulżyk Jan...2016

Zobacz : wspomnienia o Kolegach , którzy odeszli do krainy wiecznych łowów ...Medal ŚWIĘTEGO HUBERTA


Medal ŚWIĘTEGO HUBERTA odznaczenie nadawane począwszy od 1993 roku co pięć lat  otrzymało 7 myśliwych:


Nazwisko imię Nr i nazwa koła Rok nadania
Kornacki Krzysztof33 - LIS - Lubartów1993
Mareczko Stefan89 - SIEMIEŃ - Lublin1993
Obuch Kleofas91 - AZOTROP1993
Wójcik Aleksander1 - SZRAK- Lublin1998
Cichowski Karol9 - L.T.M. - Lublin2003
Kozyra Bogdan77 - CYRANKA - Lublin2003
Dziedzic Roman9 - L.T.M. - Lublin2003
Chwaliński Henryk38 - BÓR - Niemce2003
Kopron Witold...2008
Kostyra Roman...2008
Mazurek Eugeniusz...2008
Oleszczuk Konrad...2008
Walenda Leszek...2008
Wlazły Roman...2008

Więcej o odznaczeniach łowieckich ...


Uprawnienia selekcjonerskie posiada 1345 tj ponad 50% myśliwych zrzeszonych w kołach lubelskich. 77 myśliwych posiada  kwalifikacje instruktorów i sędziów strzeleckich.Strzelectwo myśliwskie


Strzelectwo myśliwskie w okręgu lubelskim posiada swą historie. Pierwsze zamiary budowy strzelnicy myśliwskiej w Lublinie, jak informuje "Łowiec Polski", rodziły się już w okresie międzywojennym a konkretnie w roku 1926. Po długiej przerwie wrócono do projektu budowy strzelnicy w latach sześćdziesiątych. Pierwsza lokalizacja projektowana była  na Czechowie, następna przy ulicy Zemborzyckiej, gdzie były rozpoczęte nawet  roboty ziemne. Z uwagi na ciągłą aktualizację planu przestrzennej zabudowy miasta Lublina, obydwa projekty niezależnie od energicznych działań ówczesnych władz łowieckich nie zostały zrealizowane. Pomimo braku strzelnicy strzelectwo było uprawiane a treningi odbywały się przy pomocy wyrzutni, początkowo ręcznych, później mechanicznych najczęściej na strzelnicach wojskowych. Do czołowych reprezentantów i działaczy strzeleckich w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych należeli: Jan Sontag, Mieczysław Szczerbatko, Michał Junak, Hilary Turski, Jan Nowakowski, Zbigniew Bylina, Konrad Jaroszyński  i Janusz Zurawski.

W roku 1982, z inicjatywy płk. Henryka Cencka i płk. Janusz Kujawskiego uzyskano zgodę Szefostwa Oddziału Szkolenia Bojowego Sztabu WOW do wprowadzenia strzelectwa myśliwskiego na strzelnicy wojskowej w Puławach.

Plan rozmieszczenia poszczególnych konkurencji opracował społecznie Antoni Kamiński, dzisiejszy przewodniczący Komisji Strzeleckich ORŁ w Lublinie. Wykonano mnóstwo prac adaptacyjnych, na które składały się: schowanie odcinka napowietrznej linii energetycznej pod ziemię, podwyższenie kulochwytu, przesunięcie, podwyższenie i wykonanie wałów bocznych, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie bunkrów dla konkurencji oś i krąg myśliwski.

Do roku 1997 strzelnica administrowana była przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 116 KNIEJA w Puławach, a z dniem 31 marca 1997 roku przekazana została w administracje  ZW PZŁ w Lublinie.

Strzelnica w okresie sezonu czynna jest praktycznie przez cały tydzień a miernikiem intensywności jej funkcjonowania jest ilość zużytych rzutków; 2002 - 40 tys. 2003 - 63 tyś.

Na strzelnicy organizowane są zawody o zasięgu okręgowym jak np. Mistrzostwa Kół Okręgu, Puchar Łowczego Okręgowego,  Puchar Wiosny, Puchar Prezesa OR PZŁ oraz imprezy lokalne jak np. Puchar Prezesa Puławskiego Klubu Kół Łowieckich "HUBERTUS" czy Puchar Prezesa Lubelskiego Klubu Myśliwych "DARZ BÓR".

Największą aktywność i zainteresowanie strzelectwem przejawia ze zrozumiałych względów środowisko Puław . Stad  też wywodzi się trzon działaczy i pasjonatów strzelectwa.

W strzelectwie klasę Mistrzowską posiada 16 myśliwych; Czesław Bednarczyk, Zbigniew Bylina, Krzysztof Czarnota, Dominik Ciejpa, Wojciech Godlewski, Konrad Jaroszyński, Mirosław Jończyk, Mieczysław Łakomy, Wojciech Maruszak, Jan Nowakowski, Tomasz Nowakowski, Hilary Turski, Sylwester Tuźnik, Krzysztof Tuźnik, Ryszard Wójtowicz i Janusz Żurawski.

W klasie "M" na ostatnich zawodach krajowych okręg reprezentowali: Dominik Ciejpa, Wojciech Maruszak i Sylwester Tuźnik.

Reprezentacja w klasie powszechnej w składzie: Andrzej Kot, Waldemar Jaczyński i Paweł Polak na zawodach tych uzyskała 1235 pkt na 1500 możliwych i uplasowała się na 10 miejscu w kraju.

Na zawodach wojewódzkich rozegranych 22.08.2004 w Chełmie w klasie powszechnej  reprezentacja Okręgu w składzie: Mateusz Ciejpa, Grzegorz Miotła i Zbigniew Mizerski uzyskała 1263 pkt na 1500 możliwych i zajęła pierwsze miejsce. Indywidualnie pierwsze miejsce wywalczył reprezentant naszego Okręgu kol. W. Jaczyński uzyskując 445 pkt na 500 możliwych. W klasie "M" reprezentacja Lublina zajęła drugie miejsce uzyskując 1292/1500 pkt.
facebook