POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
OKRĘG LUBELSKI PZŁOBWODY ŁOWIECKIE W OKRĘGU LUBELSKIM PZŁMAPA - ZARZĄD OKRĘGOWY LUBLIN

NUMERY i GRANICE OBWODÓW, GRANICE ZARZĄDU OKRĘGOWEGO LUBLIN.

skala 1:210 000

DOKUMENT PDF


WYKAZ OBWODÓW ŁOWIECKICH

Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ICH NUMERACJI, OPISU GRANIC, POWIERZCHNI LESISTOŚCI
ORAZ KATEGORII, LEŻĄCYCH W OKRĘGU LUBLIN.

DOKUMENT PDF


MAPA PRZEGLĄDOWA OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJ. LUBELSKIEGO

NUMERY i GRANICE OBWODÓW, GRANICE WOJEWÓDZTWA.

skala 1:350 000

DOKUMENT PDF


Źródło: Urząd Marszałkowski w Lublinie
Opracowanie mapy: Wojewodzkie Biuro Geodezji w Lubliniefacebook