POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
OKRĘG LUBELSKI PZŁ

SKŁADKA CZŁONKOWSKA i WPISOWE DO PZŁ


SKŁADKA CZŁONKOWSKA


Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie informuje, że składka członkowska od osób fizycznych na rok 2019 oraz ubezpieczenie wynosi:


składka normalna

– 320,00 PLN plus ubezpieczenie - 43,00 PLN

razem 363,00 PLN.


składka ulgowa

– 160,00 PLN plus ubezpieczenie - 43,00 PLN

razem 203,00 PLN.


Przypominamy, iż składka członkowska zgodnie z zapisami statutu PZŁ płatna jest

przez członków Zrzeszenia należących do kół , poprzez koła łowieckie,
do dnia 31 grudnia 2018 roku (§ 181 pkt 5 Statutu PZŁ).

przez członków niestowarzyszonych , na rachunek bankowy ZO PZŁ w Lublinie 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209
do dnia 31 grudnia 2018 roku (§ 181 pkt 5 Statutu PZŁ).Wpisowe do PZŁ

Wysokość wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego w latach 2015-2019 wynosi 960 zł.facebook