POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
OKRĘG LUBELSKI PZŁ

SKŁADKA CZŁONKOWSKA i WPISOWE DO PZŁSKŁADKA CZŁONKOWSKA


Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie informuje, że wysokość skłądki członkowskiej na rok 2021, zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 318/2020 z dnia 7 października 2020 wynosi


składka normalna

– 360,00 PLN plus ubezpieczenie - 43,00 PLN

razem 403,00 PLN.


składka ulgowa

– 180,00 PLN plus ubezpieczenie - 43,00 PLN

razem 223,00 PLN.


składka ulgowa seniora

– 90,00 PLN plus ubezpieczenie - 43,00 PLN

razem 133,00 PLN.


Przypominamy, iż składka członkowska zgodnie z zapisami statutu PZŁ płatna jest do dmoa 31 grudnia 2020 roku na rachunek bankowy ZO PZŁ w Lublinie 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209


DO POBRANIA: Informacja o składkach i tabela - wykaz członków macierzystych Koła Łowieckiego - PDFWpisowe do PZŁ

Wysokość wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego w latach 2015-2019 wynosi 960 zł.facebook