POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
PRAWO ŁOWIECKIE


USTAWA PRAWO ŁOWIECKIE i AKTY WYKONAWCZEOBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RP W SPRAWIE USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 października 2018. w sprawie jednolitego tekstu "Ustawa o prawie łowieckim"

WIĘCEJ INFORMACJI

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy -
"Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw"

Dz. U. Poz. 1507
WIĘCEJ INFORMACJI

Ustawa z dnia 13 października 1995 roku
"Prawo Łowieckie"

tekst jednolity ze zmianami Dz.U.2005.127.1066
WIĘCEJ INFORMACJI

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy –
"Prawo łowieckie"

Dz. U. 228-1
WIĘCEJ INFORMACJI


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców
(Dz. U. z dnia 26 lipca 2010 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 8 marca 2010r.
w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania
(Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych
(Dz. U. z dnia 8 października 2009 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej
(Dz. U. z dnia 29 czerwca 2005 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich
(Dz. U. z dnia 2 czerwca 2005 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
(Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
(Dz. U. z dnia 25 marca 2005 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
(Dz. U. z dnia 22 marca 2005 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
(Dz. U. z dnia 22 marca 2005 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części
(Dz. U. z dnia 15 lutego 2005 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody (Dz. U. z dnia 15 lutego 2005 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 1 sierpnia 2017 r zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
WIĘCEJ INFORMACJI
facebook