POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
PRAWO ŁOWIECKIE


USTAWY POKREWNE i AKTY WYKONAWCZEUSTAWA

z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. z dnia 23 lutego 2000 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
(Dz. U. z dnia 8 listopada 2011 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
(Dz. U. z dnia 4 października 2011 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

USTAWA

z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
(Dz. U. z dnia 2 lutego 2006 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

USTAWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
WIĘCEJ INFORMACJI

USTAWA

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
WIĘCEJ INFORMACJI

USTAWA

z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
WIĘCEJ INFORMACJI

USTAWA

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
WIĘCEJ INFORMACJI

USTAWA

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
WIĘCEJ INFORMACJI
facebook