POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
PRAWO ŁOWIECKIE


ROZPORZĄDZENIAROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 15 listopada 2018r.
w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 3 października 2018.
w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 26 lutego 2014r.
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z dnia 4 listopada 2010 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (Dz. U. z dnia 12 maja 2008 r.)
WIĘCEJ INFORMACJI
facebook