POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
PRAWO ŁOWIECKIE


STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGOUchwała XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ

z dnia 2 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.
Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą XXIII KZD PZŁ z dnia 12 września 2015r.
WIĘCEJ INFORMACJI
facebook