POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
PRAWO ŁOWIECKIE


AKTY NORMATYWNE PZŁUCHWAŁA NR 50/2018 NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

z dnia 24 lipca 2018.
w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału
WIĘCEJ INFORMACJI

UCHWAŁA NR 14/2015 NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

z dnia 15 grudnia 2015r.
w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.
WIĘCEJ INFORMACJI

UCHWAŁA NR 11/2015 NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

z dnia 15 grudnia 2015r.
w sprawie nowego wzoru legitymacji PZŁ oraz jej wymiany
WIĘCEJ INFORMACJI

UCHWAŁA XXIII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

z dnia 12 września 2015r.
w sprawie zmian w Statucie Polskiego Związku Łowieckiego
WIĘCEJ INFORMACJI

UCHWAŁA NR 63/2014 NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

z dnia 16 grudnia 2014r.
o zmianie uchwała nr 50/2014 w sprawie Regulaminu Sądów Łowieckich i Rzeczników Dyscyplinarnych w Polskim Związku Łowieckim
WIĘCEJ INFORMACJI

UCHWAŁA NR 56/2014 NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

z dnia 16 września 2014r.
w sprawie wniosku o przyjęcie na staż.
WIĘCEJ INFORMACJI

UCHWAŁA NR 55/2014 NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

z dnia 16 września 2014r.
w sprawie zmiany uchwały nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania
WIĘCEJ INFORMACJI

UCHWAŁA NR 54/2014 NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

z dnia 16 września 2014r.
w sprawie zmiany uchwały nr 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.
WIĘCEJ INFORMACJI

UCHWAŁA NR 52/2014 NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

z dnia 24 kwietnia 2014r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej, rozdziału tej składki między budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz wysokości wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na lata 2015 - 2019r.
WIĘCEJ INFORMACJI

UCHWAŁA NR 50/2014 NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

z dnia 24 kwietnia 2014r.
w sprawie regulaminu sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych w Polskim Związku Łowieckim
WIĘCEJ INFORMACJI

UCHWAŁA NR 35/2013 NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2013r.
w sprawie zmiany Regulaminu Kapituły Odznaczeń Łowieckich
WIĘCEJ INFORMACJI

UCHWAŁA NR nr 41/2007 NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania
Stan prawny na 16 września 2014 roku
facebook