POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
PRAWO ŁOWIECKIE


WZORY DOKUMENTÓW


GOSPODARKA ŁOWIECKAROCZNY PLAN ŁOWIECKI


Druk rocznego planu łowieckiego na rok 2019

druk - wersja MS Word
druk - wersja PDF


Druk rocznego planu łowieckiego na rok 2018

druk - wersja MS Word
druk - wersja PDF


OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU


Arkusz oceny prawidłowości odstrzału. Zał. do Zarządzenia ZG PZŁ nr 9/2012 z dnia 12 września 2012 roku

arkusz - wersja PDF
arkusz - wersja MS Word


INWENTARYZACJA ZWIERZYNY


Arkusz inwentaryzacji zwierzyny / wzór - rok 2019

arkusz - wersja PDF
arkusz - wersja MS Word

Arkusz inwentaryzacji zwierzyny / wzór - rok 2018 - aktualizacja

arkusz - wersja PDF
arkusz - wersja MS Word


SPRAWOZDANIA


ŁOW-1 ROCZNE Sprawozdanie z działalnosci koła łowieckiego
ZAŁACZNIK do ŁOW-1
INSTRUKCJA Nr 1 w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania z działalności koła łowieckiego ŁOW-1


UBEZPIECZENIE OD SZKÓD W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH


Warunki do ubezpieczenia w nowym okresie ubezpieczenia - 01.03.2014- 28.02.2015:

wersja MSWord
wersja PDF

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich oraz ośrodków hodowli zwierzyny za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych przez zwierzynę:

wersja MSWord
wersja PDF

Procedury szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę w płodach i uprawach rolnych na rok 2014 stosowane przez ubezpieczyciela Gothaer TU S.A.:

wersja MSWord
wersja PDF

Protokół czynności gospodarczych

Protokół inwentaryzacji zająca /kuropatwy metodą taksacji pasowej

Protokół oględzin, ostatecznego szacowania szkody i ponownego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych

Ewidencja szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaconych odszkodowań /wersja MS Word/

Ewidencja szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaconych odszkodowań /wersja PDF/


WZORY UMÓW


Umowa użyczenia broni i amunicjiDokumenty publikujemy w formacie PDF / Pobierz Adobe Reader : http://get.adobe.com/reader/otherversions/
facebook