POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
PRAWO ŁOWIECKIE


ZASADY SELEKCJI POPULACYJNEJ I OSOBNICZEJ ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OCENIE ZGODNOŚCI ODSTRZAŁU


Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału

WIĘCEJ INFORMACJI


Zasady odstrzału selekcyjnego byków jeleni w obwodach łowieckich zlokalizowanych w granicach administracyjnych Okręgu lubelskiego

WIĘCEJ INFORMACJI
facebook