POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
PRAWO ŁOWIECKIE


GATUNKI ZWIERZĄT ŁOWNYCH i TERMINY POLOWAŃ w POLSCE


Uwaga !!!

  • Łosie (byki, klempy i łoszaki) objęte są całoroczną ochroną do odwołania
  • Jeżeli początek okresu polowań przypada na dzień następny po dniu lub dniach ustawowo wolnych od pracy,(np. wszystkie niedziele) okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
  • Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy(np. wszystkie niedziele), okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
  • Polowania z psami lub naganką mogą odbywać się od dnia 1 października do dnia 31 stycznia; ograniczenie to nie dotyczy polowania z psami lub naganką na ptactwo łowne, z psami lub naganką na drapieżniki oraz poszukiwania postrzałka z psem na otoku.


GATUNEK

od

do


jeleń szlachetny:

- byk

21.08. do końca lutego

- łanie

01.09. 15.01.

- cielęta

01.09. do końca lutego

daniel:

- byki

01.09. do końca lutego

- łanie

01.09. 15.01.

- cielęta

01.09. 1do końca lutego

sarna:

- kozły

11.05. 30.09.

- kozy i koźlęta

01.10. 15.01.

dzik:

- odyńce, wycinki, przelatkii warchlaki *

cały rok

- lochy

cały rok

muflon:

- tryki

01.10. do końca lutego

- owce i jagnięta

01.10. 15.01.

borsuk

01.09. 30.11.

tchórz

01.09. 31.03.

kuna

leśna i domowa

01.09. 31.03.

lis *

01.06. 31.03.

jenot

cały rok

norka amerykańska

cały rok

szop pracz

cały rok

piżmak

11.08. 15.04.

zając szarak

01.11. 31.12.

dziki królik

01.11. 31.12.

bażant:

- koguty

01.10. do końca lutego

- kury ***

01.10. 31.01.

kuropatwa

11.09. 21.10.

kaczka

krzyżówki, głowienki, cyraneczki i czernice

15.08. 21.12.

gęś ****

01.09. 21.12.

łyska

15.08. 21.12.

gołąb grzywacz

15.08. 30.11.

słonka

01.09. 21.12.

jarząbek

01.09. 30.11.

* na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - na lisy polujemy przez cały rok;

** za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

*** na terenach OHZ

**** gęsi zbożowe i białoczelne - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia, gęsi gęgawy - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 15 stycznia.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne / Dziennik Ustaw Rok: 2017 Pozycja: 1487


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne / Dziennik Ustaw Rok: 2009 Numer: 163 Pozycja: 1303facebook